Trang chủ
 Tin tức
 Thời khóa biểu
 Lộ trình học
 Khung chương trình
THỜI GIAN HƯỚNG DẪN THI THỬ ONLINE BẮT ĐẦU LÚC 16H30 NGÀY 22/06/2021(22/06/2021)

 Phòng QLĐT gửi đến toàn thể sinh viên hướng dẫn làm bài thi trên máy tính, danh sách thi thử online theo khung giờ, thi Online học Kỳ II năm học 2020 - 2021 (Đợt 1). Đề nghị các bạn sinh viên tải file hướng dẫn đọc kỹ để tham gia thi cho tốt, đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.

 CLICK ĐỂ XEM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI ONLINE HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 MỚI

CLICK ĐỂ XEM DANH SÁCH THI THỬ ONLINE HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 MỚI

CLICK ĐỂ VÀO NGHE HƯỚNG DẪN THI THỬ ONLINE HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 MỚI

 
TIN ĐÃ ĐƯA
DANH SÁCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 3)(22/08/2021)
LỊCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 3)(19/08/2021)
DANH SÁCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 2)(29/07/2021)
LỊCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 2)(21/07/2021)
LỊCH THI ONLINE MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TM HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021(05/07/2021)
LỊCH THI ONLINE (BỔ SUNG) HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021(01/07/2021)
DANH SÁCH THI THỬ ONLINE LẦN 2 BẮT ĐẦU LÚC 16H30 NGÀY 25/06/2021(24/06/2021)
HƯỚNG DẪN LAM BÀI THI ONLINE(21/06/2021)
LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI ONLINE HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 (ĐỢT 1)(18/06/2021)
LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021(15/03/2021)
Danh sách thi cuối HKI năm học 2020 - 2021(17/12/2020)
Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021(16/12/2020)
(BỔ SUNG)Lịch thi và danh sách thi môn Tổ chức kinh doanh Mice trong khách sạn KHOÁ 18.(17/11/2020)
Lịch thi và Danh sách Thi lần 2 học kỳ II năm học 2019-2020.(16/11/2020)
Lịch thi bù và danh sách thi cuối kỳ II năm học 2019-2020(22/10/2020)
Danh sách thi HKI năm học 2020 - 2021 các môn học từ Tuần 38 - Tuần 42(16/10/2020)
Lịch thi học kỳ I năm học 2020 - 2021 các lớp có tuần học T(38-42) (Khoá 18)(06/10/2020)
Thông báo chuyển lịch thi và phòng thi.(29/09/2020)
Lịch thi và Danh sách Thi cuối kỳ II năm học 2019-2020.(24/09/2020)
LỊCH VÀ DANH SÁCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020(05/06/2020)
DANH SÁCH THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 KHOÁ CĐ VÀO TRƯỜNG NĂM 2018 VÀ 2019(23/12/2019)
DANH SÁCH THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2019-2020(16/12/2019)
Lịch thi lần 2 học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp có tuần học T(33-38)(10/12/2019)
Lịch Thi Học kỳ I năm học 2019-2020(02/12/2019)
Danh sách và lịch thi lần 2 các lớp khoá 17,18 Học kỳ II năm học 2018-2019(25/09/2019)
DANH SÁCH THI CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 CÁC LỚP CÓ TUẦN HỌC T(33-38)(23/09/2019)
Lịch Thi Học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp có tuần học T(33-38)(23/08/2019)
DANH SÁCH THI CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2018-2019(10/06/2019)
Lịch thi và danh sách thi học kỳ II năm học 2018 - 2019(20/05/2019)
Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Khoá vào trường 2016 về trước(25/04/2019)
Lịch thi lần 2 kỳ I năm 2018-2019 môn Kinh tế Vi mô(08/04/2019)
Danh sách và lịch thi lần 2 các lớp khoá 17,18(26/03/2019)
Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp thay thế khoá luận có tuần học T(2- 8)(01/03/2019)
Lịch thi học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp Thay thế khoá luận (có lịch học từ Tuẩn 2- Tuẩn 8(24/01/2019)
DANH SÁCH THI CUỐI KỲ I NĂM 2018 - 2019 CÁC LỚP KHOÁ VÀO TRƯỜNG NĂM 2018(02/01/2019)
Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp khoá 17, các lớp Thay thế khoá luận và môn Kinh tế vĩ mô(20/12/2018)
Lịch thi môn Kinh tế vĩ mô học kỳ I năm học 2018 - 2019(10/12/2018)
Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2018 - 2019 các lớp có tuần học 34 - 48 (khoá 16 về trước)(27/11/2018)
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019(26/11/2018)
Lịch thi và danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2017 - 2018 các lớp Cao Đẳng khoá vào Trường 2017(25/09/2018)
DANH SÁCH THI CUỐI KỲ HÈ NĂM 2018(06/08/2018)
Lịch thi cuối kỳ hè năm 2018(03/07/2018)
Lịch thi và Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 các lớp Cao đẳng khoá 17(16/05/2018)
Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp có lịch học từ tuần 1- tuần 17(07/05/2018)
Lịch thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp có lịch học từ tuần 01 đến tuần 17(06/04/2018)
Lịch thi và danh sách thi lần 2 học kỳ I năm học 2017 - 2018 các lớp Cao Đẳng khoá vào Trường 2017(20/03/2018)
Danh sách thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp (HỌC THAY THẾ KHOÁ LUẬN) có lịch (05/02/2018)
Lịch Thi cuối kỳ II năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp (HỌC THAY THẾ KHOÁ LUẬN) có lịch học (12/01/2018)
Danh sách thi cuồi kỳ 1, các lớp cao đẳng vào trường năm 2017(22/12/2017)
Danh sách Thi Thay Thế khoá luận các lớp có lịch học từ Tuần 45 đến Tuần 49(04/12/2017)
Danh sách thi cuồi kỳ 1, các lớp cao đẳng có lịch học từ tuần 33 đến tuần 47(29/11/2017)
Lịch Thi cuối kỳ I năm học 2017 - 2018, khoá Cao đẳng vào Trường năm 2017(23/11/2017)
Lịch thi các học phần thay thế khoá luận học kỳ 1 năm học 2017 - 2018(07/11/2017)
Lịch Thi cuối kỳ I năm học 2017 - 2018 theo tín chỉ đổi với các lớp có lịch học từ tuần 33 - tuần 47(07/11/2017)
Danh sách thi cuối kỳ hè năm học 2016-2017(26/06/2017)
Lịch thi bổ sung môn Phiên dịch 2 cuối kỳ hè 2017-2018(23/06/2017)
Lịch thi cuối kỳ hè năm học 2017-2018(19/06/2017)
Danh sách thi các lớp học phần thay thế khóa luận T(15-19) và các lớp học phần có lịch T(2-18)(09/05/2017)
Danh sách thi cuối kỳ 2 năm học 2016-2017 các lớp tín chỉ có lịch học T(1-17)(08/05/2017)
Lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2016-2017(12/04/2017)
Danh sách thi Thay thế khóa luận các lớp tín chỉ có lịch T(1-7) năm học 2016-2017(16/02/2017)
Lịch thi các học phần thay thế khóa luận (Tuần 1-7) kỳ 2 năm học 2016-2017(18/01/2017)
Danh sách thi học kỳ 1 2016-2017 Cao đẳng 2016 (Có chỉnh sửa)(19/12/2016)
Danh sách thi học kỳ 1 2016-2017 Cao đẳng 2016(06/12/2016)
Danh sách thi học kỳ 1 năm học 2016-2017(29/11/2016)
Lịch thi thay thế khóa luận kỳ 1 2016-2017(15/11/2016)
Lịch thi cuối kỳ 1 năm học 2016-2017 Cao đẳng 2016(15/11/2016)
Lịch thi Cao đẳng cuối kỳ 1 năm học 2016-2017 (các lớp học phần có lịch Tuần 33-47)(04/11/2016)
Lịch thi bổ sung cho sinh viên đi thực tập tại Bà Nà(12/08/2016)
Danh sách thi cuối kỳ hè năm học 2015-2016(03/08/2016)
LỊch thi cuối kỳ hè năm 2015-2016(28/07/2016)
Thay đổi phòng thi cuối kỳ môn Thư tín Tiếng anh Thương mại (Tiếng anh Du lịch)(03/06/2016)
Danh sách thi cuối kỳ 2 năm học 2015-2016 các lớp tín chỉ có lịch học T(7-21)(26/05/2016)
Lịch thi cuối kỳ II năm học 2015-2016 các lớp tín chỉ có lịch học Tuần 7-21(20/05/2016)
Danh sách thi cuối kỳ 2 2015-2016 các lớp tín chỉ có lịch học T(2-19) và các lớp thay thế khóa luận T(17-21)(19/05/2016)
Lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm 2015-2016(05/05/2016)
Lịch thi cuối kỳ II năm học 2015-2016 theo tín chỉ đối với các lớp học phần có lịch học T(2-19)(22/04/2016)
Lịch thi học kỳ 1 lần 2 - Trung cấp K38(22/01/2016)
Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2015-2016 Khóa cao đẳng 2015(25/12/2015)
Lịch thi cuối học kỳ I - Khóa cao đẳng 2015(18/12/2015)
Danh sách thi thay thế khóa luận học kỳ 1 năm học 2015-2016(07/12/2015)
Lịch thi các môn thay thế khóa luận học kỳ I năm học 2015-2016 (chính thức)(04/12/2015)
Danh sách thi cuối kỳ I năm học 2015-2016 các lớp học phần có lịch học từ tuần 35-49(02/12/2015)
Lịch thi cuối kỳ Học kỳ I Khóa Cao đẳng tín chỉ năm học 2015-2016(10/12/2015)
LỊCH THI HỌC KỲ II (LẦN 2) HỆ TRUNG CẤP KHOÁ K38 NĂM HỌC 2014-2015(28/08/2015)
Lịch thi và danh sách sinh thi cuối kỳ hè năm 2014-2015(04/08/2015)
Kế hoạch hệ thống ôn thi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp khóa K37 (2013-2015)(03/06/2015)
Danh sách thi cuối kỳ 2 năm 2014-2015 các môn có lịch học T(10-24)(01/06/2015)
Lịch thi cuối kỳ 2 theo tín chỉ đối với các lớp có lịch học T(10-24)(26/05/2015)
Môn thi tốt nghiệp, thời gian ôn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp Trung cấp khóa K37 chính qui năm học 2014-2015(22/05/2015)
Danh sách thi cuối kỳ 2 năm 2014-2015 các môn học có lịch T(4-21) và thay thế khóa luận(18/05/2015)
Lịch thi cuối kỳ 2 các lớp có lịch T(4-21) & thay thế khóa luận năm học 2014-2015(12/05/2015)
Lịch thi các môn thay thế khóa luận lớp LTK - 13 năm học 2014-2015(05/05/2015)
Lịch thi lần 2 học kỳ 2 K37(24/04/2015)
Lịch thi và danh sách thi cuối kỳ I/2014-2015 các lớp HP của khóa 2014(18/12/2014)
Danh sách thi học kỳ 1 năm học 2014-2015(18/12/2014)
Lịch thi cuối kỳ I/2014-2015(08/12/2014)
Thông báo thay đổi lịch thi kỳ hè 2013-2014(19/08/2014)
Lịch và danh sách thi kỳ hè 2013-2014(12/08/2014)
 
daotaocep.edu.vn
Đăng nhập
Mã truy cập :
Mật khẩu :