TƯ VÂN TUYỂN SINH
ĐƯỜNG ĐI

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019

(Thí sinh nhập thông tin: Họ và tên hoặc Số báo danh hoặc Ngày sinh)
(Số báo danh CKKxxxx do nhà Trường tạo ra khi Thí sinh đăng ký)
#SỐ BÁO DANHHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHTổng điểmNGÀNH XÉT TUYẾN
1 CKK0505LÊ THỊ MỸ ÁI28/06/200020.5Tiếng Anh
2 CKK0723PƠ LOONG ÁI31/10/200120.5Dịch vụ pháp lý
3 CKK0962LÊ THỊ ÁI04/01/200122Kế toán
4 CKK0469 ALANGDANG16/04/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
5 CKK0221DƯƠNG THỊ AN04/11/200115Tiếng Anh
6 CKK1034NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN17/08/200120.5Quản trị khách sạn
7 CKK1162NGUYỄN THÚY AN19/08/200123.2Kế toán
8 CKK1617NGUYỄN THỊ VI AN01/05/200121Quản trị khách sạn
9 CKK1742VÕ THỊ AN22/07/200120.5Quản trị khách sạn
10 CKK1325TRƯƠNG NGUYỄN HOÀI ÂN14/12/200126.1Quản trị Marketing
11 CKK1747BÙI THỊ NGỌC ÂN23/09/200120.5Quản trị khách sạn
12 CKK1807PHAN HỮU TRUNG ANH03/07/200016.2Tài chính - Ngân hàng
13 CKK1842NGUYỄN THỊ KIỀU ANH10/08/200123.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
14 CKK1897ĐẬU MAI ANH09/10/200117.75Quản trị kinh doanh
15 CKK1895NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH04/08/200119.55Kế toán
16 CKK1336NGUYỄN TRÀ GIANG ANH18/10/200118.75QTKD Du lịch - Lữ Hành
17 CKK1351VÕ KIỀU ANH05/08/200018.4Quản trị kinh doanh
18 CKK1392PHẠM THỊ QUỲNH ANH01/01/200113.1Quản trị Marketing
19 CKK1401HỒ THỊ HUỲNH ANH10/10/200120Quản trị khách sạn
20 CKK1410TRẦN QUANG THÙY ANH17/11/200121.6Công nghệ thông tin
21 CKK1181TRẦN NGỌC MINH ANH01/01/200120.1Tài chính - Ngân hàng
22 CKK1249PHAN THỊ HOÀNG ANH23/11/200121QTKD Du lịch - Lữ Hành
23 CKK1644NGÔ LÊ VÂN ANH08/05/200114.2Tiếng Anh
24 CKK1665ĐOÀN NGỌC ANH05/10/200120.3Kế toán
25 CKK1666LÊ HOÀNG ANH17/12/200118.2Quản trị khách sạn
26 CKK1496LÊ PHƯƠNG ANH29/01/200125.9Tiếng Anh
27 CKK1590HUỲNH TRẦN MINH ANH17/08/200121.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
28 CKK1128NGUYỄN THỊ KIỀU ANH19/12/200118.4Quản trị Marketing
29 CKK1055TRẦN HOÀNG LAN ANH24/05/200115.4Quản trị khách sạn
30 CKK1081PHẠM NGỌC VÂN ANH06/09/200120.2Kế toán
31 CKK0973TRẦN KIM ANH18/06/200122.7Quản trị khách sạn
32 CKK0975LÊ THỊ LAN ANH08/12/200119.2Quản trị kinh doanh
33 CKK1004LÊ THỊ PHƯƠNG ANH04/06/200116.75Quản trị kinh doanh
34 CKK1014ĐOÀN THỊ LAN ANH04/03/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
35 CKK0895PHẠM HOÀNG ANH30/12/200119Quản trị khách sạn
36 CKK0950MAI THỊ LAN ANH22/05/200119.4Kế toán
37 CKK0700NGUYỄN LÊ VÂN ANH30/10/200121Tài chính - Ngân hàng
38 CKK0583TRƯƠNG THỊ LAN ANH19/03/200119.6Kế toán
39 CKK0816NGUYỄN THỊ XUÂN ANH21/08/200122.4Quản trị khách sạn
40 CKK0280NGUYỄN TRẦN THÚY ANH07/11/200120.5Tiếng Anh
41 CKK0029LÊ THỊ NGỌC ANH26/07/200120.5Quản trị khách sạn
42 CKK0059HỒ THỊ TUYẾT VÂN ANH12/05/200122.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
43 CKK0098ĐẶNG THỊ VÂN ANH17/07/200122.7Quản trị kinh doanh
44 CKK0101HỒ HOÀNG HUYỀN ANH25/03/200122Quản trị khách sạn
45 CKK0438NGUYỄN LÊ LAN ANH24/02/200120Quản trị khách sạn
46 CKK0340TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG ANH02/11/200122.2Quản trị kinh doanh
47 CKK0378TỪ THỊ MINH ANH06/09/200119.1Quản trị kinh doanh
48 CKK0390VŨ HOÀNG ANH20/01/199818Kế toán
49 CKK0401HÀ MINH ANH24/12/200122.5Quản trị khách sạn
50 CKK0299NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH26/07/200125.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
51 CKK0124PHAN THỊ NGỌC ÁNH12/05/200120.5Quản trị khách sạn
52 CKK0007CHÂU VĂN ÁNH24/07/200115Quản trị khách sạn
53 CKK0232NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH20/04/200120.5Quản trị Marketing
54 CKK0737LÊ THỊ NGỌC ÁNH25/10/200020.2Quản trị khách sạn
55 CKK0761NGUYỄN THỊ ÁNH14/08/200123.8Quản trị kinh doanh
56 CKK0764LÊ THỊ BẢO ÁNH08/07/200121.3Quản trị khách sạn
57 CKK0799HUỲNH THỊ ÁNH24/09/200121.2Quản trị kinh doanh
58 CKK0718TRẦN THỊ NGỌC ÁNH23/08/200123.6Quản trị kinh doanh
59 CKK1138DƯƠNG NỮ NGỌC ÁNH02/02/200117.7Tiếng Anh
60 CKK1454TRẦN THỊ MINH ÁNH05/05/200116.78Quản trị khách sạn
61 CKK1464HOÀNG THỊ NGỌC ÁNH11/10/200121Quản trị kinh doanh
62 CKK1220ĐINH THỊ ÁNH15/07/200022.9Quản trị kinh doanh
63 CKK1340ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH22/08/200121.3Quản trị khách sạn
64 CKK1822LÊ THỊ NGỌC ÁNH25/06/200119.6Tiếng Anh
65 CKK1851LÊ KIM BÁ13/09/200118.6Quản trị kinh doanh
66 CKK0603LANG VĂN BÂC23/04/200122.7Quản trị kinh doanh
67 CKK1645LANG VĂN BẮC23/04/200122.7Quản trị kinh doanh
68 CKK0327PHẠM THỊ DIỆU BÂN08/03/200121.2Quản trị kinh doanh
69 CKK0536NGUYỄN DUY BẢO28/12/200023.2Quản trị kinh doanh
70 CKK0145LÊ THỊ THÁI BẢO30/01/200120.5Quản trị Marketing
71 CKK1681PHAN THỊ THÁI BẢO29/01/765519.1Quản trị khách sạn
72 CKK1452PHAN QUỐC BẢO01/05/200119.3Công nghệ thông tin
73 CKK0779LÊ THỊ BÍCH05/01/200124.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
74 CKK0871LÊ CÔNG BÌNH21/10/200122.7Quản trị Marketing
75 CKK0710ĐÀO THỊ AN BÌNH22/08/200123.9Quản trị kinh doanh
76 CKK0677PHẠM THỊ BÌNH24/10/200121.2Kế toán
77 CKK1112HỒ THỊ BÌNH06/05/200121.6Kế toán
78 CKK0897NGUYỄN VĂN BÌNH27/04/200121.7Tài chính - Ngân hàng
79 CKK0424ĐÀO NGỌC BÌNH25/05/200121.2Quản trị kinh doanh
80 CKK1715VƯƠNG THÁI BÌNH19/12/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
81 CKK1618TRẦN HỮU BÌNH17/05/199816.2Tiếng Anh
82 CKK1179NGUYỄN VĂN BÌNH05/09/200118.9Quản trị kinh doanh
83 CKK1273HOÀNG KIM BÌNH02/10/200114.35Công nghệ thông tin
84 CKK1848TRẦN THỊ BÌNH19/02/200120.75Quản trị kinh doanh
85 CKK1813VÕ NGUYỄN THANH BÌNH04/08/200119.4Tiếng Anh
86 CKK0274LÊ THỊ BÔNG19/12/200120.5Quản trị khách sạn
87 CKK0015NAY H' BUỐT03/03/200118.3Quản trị khách sạn
88 CKK0421H DI NA BYĂ18/04/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
89 CKK0355TRẦN VĂN CA01/05/199621.5Tiếng Anh
90 CKK0057HỒ THỊ SƠN CA09/08/200120.5Tiếng Anh
91 CKK0153TRƯƠNG THỊ PHÀ CA14/03/200018.9Quản trị kinh doanh
92 CKK1000VÕ THỊ THƯ CAM05/08/200116.6Tiếng Anh
93 CKK0946THÂN QUỐC CẢM27/11/200120Công nghệ thông tin
94 CKK0288NGUYỄN THỊ DẠ CẨM30/07/200124.3Quản trị khách sạn
95 CKK1723VÕ THỊ HỒNG CẨM26/04/200124Quản trị Marketing
96 CKK1391LÊ THỌ CẢNH04/12/200019.5Công nghệ thông tin
97 CKK1188THÁI MINH CHÂU02/08/200115.5Kế toán
98 CKK0948PHẠM THỊ CHÂU18/06/200118.9Tiếng Anh
99 CKK1011NGUYỄN QUANG MINH CHÂU17/10/200121.2Tiếng Anh
100 CKK0776MAI THỊ NGỌC CHÂU12/09/200122.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
101 CKK0777HỒ THỊ MỸ CHÂU20/04/200124.1Kế toán
102 CKK0837HUỲNH KIM CHI01/07/200122.4Tiếng Anh
103 CKK0727NGUYỄN THỊ KIM CHI16/05/200122.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
104 CKK0611LÊ THỊ TUYẾT CHI26/03/200120.5Quản trị khách sạn
105 CKK1093VÕ THỊ KIM CHI10/11/200119.5Kế toán
106 CKK0483DƯƠNG THỊ THÚY CHI10/02/200120.5Quản trị khách sạn
107 CKK0144PHAN THỊ KIM CHI13/05/200120.5Quản trị khách sạn
108 CKK0261PHẠM THỊ LINH CHI13\03\200120.6Quản trị khách sạn
109 CKK1194NGUYỄN THỊ THÚY CHI22/08/200123.6Quản trị khách sạn
110 CKK1173HOÀNG THỊ LINH CHI10/06/200119.6Quản trị khách sạn
111 CKK1288NGUYỄN THỊ KIM CHI21/09/200122Quản trị khách sạn
112 CKK1411NGUYỄN THỊ KIM CHI20/10/200121.1Quản trị khách sạn
113 CKK1360PHẠM THỊ MỸ CHI10/11/200019.5Kế toán
114 CKK1492LÝ NGỌC KHÁNH CHI26/11/200120.5Tiếng Anh
115 CKK1838ĐINH TRẦN LINH CHI05/09/200123.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
116 CKK1852NGUYỄN THỊ LINH CHI29/01/200122.9Quản trị kinh doanh
117 CKK1853PHẠM THỊ DIỆU CHI06/01/200120.5Tiếng Anh
118 CKK1894NGUYỄN LINH CHI03/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
119 CKK0121NGUYỄN THANH CHÍNH03/04/200117Dịch vụ pháp lý
120 CKK1488LƯƠNG THỊ CHON26/12/200121.7Kế toán
121 CKK0114HỒ THỊ MINH CHU10/12/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
122 CKK0053CA VĂN CHU04/11/200121Quản trị khách sạn
123 CKK0055NGỌC THI CHÚC01/03/200119.5Dịch vụ pháp lý
124 CKK1553NGUYỄN THỊ CHUNG26/08/200120.1Quản trị khách sạn
125 CKK1682NGUYỄN THỊ CHUNG16/06/200118.4Quản trị khách sạn
126 CKK1927LÊ THỊ CHUNG14/07/200123.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
127 CKK1854HỒ VĂN CHƯƠNG10/01/200118.3Công nghệ thông tin
128 CKK0171LÊ THỊ HỒNG CƠ26/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
129 CKK0999VÕ THỊ CƠ14/10/200116.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
130 CKK0839LÊ THỊ CÔNG14/10/200122.8Quản trị kinh doanh
131 CKK0444LÊ HỒNG CƯ05/11/200121.2Tiếng Anh
132 CKK1017NGUYỄN TRẦN THU CÚC15/01/200121.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
133 CKK1293VÕ THỊ KIM CÚC10/11/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
134 CKK0884PHẠM VĂN CƯƠNG08/04/200119Quản trị khách sạn
135 CKK0889NGUYỄN TẤN CƯỜNG05/07/200122.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
136 CKK1008ĐẶNG HỮU CƯỜNG01/08/200117.4Tiếng Anh
137 CKK0394VÕ VĂN CƯỜNG08/06/200117.2Quản trị kinh doanh
138 CKK0281TRẦN PHÚ CƯỜNG20/06/200120.6Quản trị kinh doanh
139 CKK0530HOÀNG THỊ TRANG ĐÀI19/01/199921.2Quản trị khách sạn
140 CKK0356A LĂNG DÂN20/02/200121Quản trị kinh doanh
141 CKK0957LÊ THỊ ÁI DÂN26/07/200119.3Quản trị khách sạn
142 CKK0065HỒ A DANH20/08/199919.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
143 CKK1855NGUYỄN CÔNG DANH12/01/200023.9Quản trị kinh doanh
144 CKK1944TRẦN MẬU DANH13/03/200115.9Quản trị kinh doanh
145 CKK0184MAI THI ANH ĐAO03/04/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
146 CKK0547NGUYỄN THỊ ĐÀO19/01/200119.9Quản trị khách sạn
147 CKK0803NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÀO16/06/200123.3Kế toán
148 CKK0621NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO27/12/200116Quản trị khách sạn
149 CKK1646TRẦN THỊ QUÝ ĐÀO24/02/200120.2Kế toán
150 CKK1663TRẦN THỊ QUÝ ĐÀO24/02/200120.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
151 CKK1925PHẠM QUANG ĐẠT16/01/200119.5Quản trị Marketing
152 CKK1934VÕ TẤN ĐẠT20/07/199818.7Công nghệ thông tin
153 CKK1776VÕ VĂN ĐẠT16/01/200118Quản trị khách sạn
154 CKK0908TRẦN KHƯƠNG ĐẠT29/03/200120.9Công nghệ thông tin
155 CKK0576ĐOÀN NGỌC ĐẠT16/04/200012.55Quản trị kinh doanh
156 CKK0439ĐINH THỊ DIỄM21/02/199817.2Kế toán
157 CKK0337NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM21/12/200122.5Quản trị kinh doanh
158 CKK0176TRƯƠNG THỊ THU DIỄM06/11/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
159 CKK0273TRẦN THỊ LỆ DIỄM26/04/199916.2Tiếng Anh
160 CKK0967VÕ THỊ NGỌC DIỄM09/12/200124.1Quản trị khách sạn
161 CKK0726VÕ THỊ KIỀU DIỄM26/06/200121.2Kế toán
162 CKK0719NGUYỄN THỊ DIỄM09/03/200121.9Kế toán
163 CKK0780HỒ THỊ MỸ DIỄM13/05/200120.5Kế toán
164 CKK0753NGUYỄN THỊ DIỄM16/10/200121.2Tiếng Anh
165 CKK1696ĐOÀN THỊ THÚY DIỄM19/08/200119.4Kế toán
166 CKK1285THI THỊ DIỄM17/02/200120.6Quản trị kinh doanh
167 CKK1359NGUYỄN NGỌC DIỄM28/07/200122.3Tiếng Anh
168 CKK1390PHẠM THỊ THÚY DIỄM07/10/200019.9Công nghệ thông tin
169 CKK0844NGUYỄN THỊ DIỂN18/08/200125.4Công nghệ thông tin
170 CKK0399TRẦN THỊ SƯƠNG DIỆP20/11/200122.8Tiếng Anh
171 CKK0204NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP13/10/200122.1Kế toán
172 CKK1500LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP21/02/200121.6Kế toán
173 CKK1416ĐẶNG THỊ HUYỀN DIỆU10/10/200116.2Quản trị khách sạn
174 CKK1418NGUYỄN KIM HIỀN DIỆU04/07/200119.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
175 CKK0140HỒ THỊ PHƯƠNG DIỆU02/09/200119.7Quản trị khách sạn
176 CKK0368MAI DIỆU05/06/200123.2Tài chính - Ngân hàng
177 CKK0514TRƯƠNG THỊ HOÀNG DIỆU29/09/200010.5Quản trị khách sạn
178 CKK0604LÊ THỊ DIỆU16/06/200114.8Quản trị Marketing
179 CKK0137RƠMAH ĐINH10/10/200019.4Dịch vụ pháp lý
180 CKK1116NGUYỄN THỊ HỒNG ĐỊNH01/11/200118.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
181 CKK0193HUỲNH VĂN ĐÔNG05/09/200120.5Công nghệ thông tin
182 CKK1362ĐẶNG VĂN ĐÔNG28/08/200114.8Quản trị kinh doanh
183 CKK1154HOÀNG THỊ ĐỒNG28\02\200115.5Tiếng Anh
184 CKK1940NGUYỄN THÀNH DUÂN22/01/199994.4Tài chính - Ngân hàng
185 CKK1319NGUYỄN THANH DUẪN23/04/200116.7Quản trị kinh doanh
186 CKK1253HỒ ANH ĐỨC16/06/200113.3Quản trị kinh doanh
187 CKK1698TRẦN KIM ĐỨC26/01/200119.9Tiếng Anh
188 CKK1924VÕ HỮU ĐỨC18/06/200119.5Quản trị Marketing
189 CKK1914ĐINH THỊ MỸ ĐỨC26/04/200115.35Kế toán
190 CKK1001NGUYỄN MẬU ĐỨC29/11/200113.7Công nghệ thông tin
191 CKK1031VAN THI DUNG09/12/200117.7Quản trị khách sạn
192 CKK1016NGUYỄN THỊ DUNG20/08/200018.8Quản trị kinh doanh
193 CKK0649TRẦN THỊ HỒNG DUNG10/01/200120.2Quản trị Marketing
194 CKK0815LÊ THỊ THANH DUNG13/02/200121.2Kế toán
195 CKK0843LÊ THỊ THÙY DUNG27/11/199924Kế toán
196 CKK0203NGUYỄN THỊ THÙY DUNG27/10/200118.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
197 CKK0104NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG11/08/200117.5Quản trị khách sạn
198 CKK1856LÊ THỊ THANH DUNG10/03/200116Quản trị khách sạn
199 CKK1619TRẦN THỊ THÙY DUNG09/04/200119.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
200 CKK1209PHẠM THỊ THANH DUNG26/12/200122.8Quản trị khách sạn
201 CKK1361TRẦN MINH DŨNG05/11/200119.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
202 CKK1620ĐỖ ĐỨC DŨNG22/12/199919.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
203 CKK1857PHẠM VIẾT DŨNG16/02/199920.5Quản trị khách sạn
204 CKK1849HUỲNH QUỐC DŨNG28/11/200116.1Công nghệ thông tin
205 CKK0152THÁI ANH DŨNG11/08/200122.2Công nghệ thông tin
206 CKK0697HOÀNG TIẾN DŨNG02/05/199820.5Quản trị Marketing
207 CKK0362HỒ THỊ DƯỚI18/10/200121.2Kế toán
208 CKK0400NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG03/06/200019.3Kế toán
209 CKK0300LÊ THỊ DƯƠNG21/03/200124.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
210 CKK0219NGUYỄN VĂN DƯƠNG30/10/200120.5Quản trị kinh doanh
211 CKK0091LÊ THỊ DƯƠNG18/05/200122Quản trị khách sạn
212 CKK0918LÊ NGỌC DƯƠNG23/01/200117.3Công nghệ thông tin
213 CKK1945LÊ THỊ THÙY DƯƠNG10/05/200117.7Kế toán
214 CKK1435NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG17/10/200123Kế toán
215 CKK1233MAI THỊ THÙY DƯƠNG12/03/200125.6Tiếng Anh
216 CKK1548TRƯƠNG THANH DƯỠNG20/04/200021.3Quản trị Marketing
217 CKK0398TRẦN THỊ SONG DUY20/11/200123.1Tiếng Anh
218 CKK0430TRƯƠNG QUỲNH DUYÊN02/05/200124.5Tiếng Anh
219 CKK0515NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN22/02/200120.2Quản trị Marketing
220 CKK0504LÊ THỊ MỸ DUYÊN08/06/200121.6Dịch vụ pháp lý
221 CKK0556PHẠM MỸ DUYÊN14/08/200122Tiếng Anh
222 CKK0457LƯƠNG THỊ CẨM DUYÊN01/01/200121.2Quản trị kinh doanh
223 CKK0003LÊ MỸ DUYÊN10/04/199923.7Kế toán
224 CKK0213HỒ THỊ MỸ DUYÊN09/12/200120.5Kế toán
225 CKK0951PHẠM THỊ HOÀI DUYÊN30/10/200123.2Công nghệ thông tin
226 CKK0969LÂM THỊ DUYÊN09/07/200015Kế toán
227 CKK1027TRẦN THỊ KIM DUYÊN06/10/200122.9Quản trị khách sạn
228 CKK1058TRỊNH THỊ MỸ DUYÊN06/02/200121.6Tiếng Anh
229 CKK1134TRẦN PHẠM PHƯỚC DUYÊN21/08/200111.25Quản trị khách sạn
230 CKK1141NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN29/03/200119Quản trị kinh doanh
231 CKK1115NGUYỄN DIỄM BẢO DUYÊN29/11/200119.7Quản trị khách sạn
232 CKK1129LƯƠNG THỊ MỸ DUYÊN20/08/200126.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
233 CKK0714ĐOÀN THỊ MỸ DUYÊN26/07/200120.5Tiếng Anh
234 CKK0678DƯ MỸ DUYÊN18/05/200120.6Tài chính - Ngân hàng
235 CKK0824VÕ THỊ MỸ DUYÊN28/01/200118.8Quản trị khách sạn
236 CKK0778NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN14/03/200121.2Quản trị khách sạn
237 CKK1459PHẠM THỊ MỸ DUYÊN20/02/200119Quản trị khách sạn
238 CKK1474PHAN HOÀNG DUYÊN14/12/200115.15QTKD Du lịch - Lữ Hành
239 CKK1664NGUYỄN THỊ THÙY DUYÊN24/09/200118.5Kế toán
240 CKK1610MAI KỲ DUYÊN13/11/200117.5Quản trị kinh doanh
241 CKK1711NGUYỄN THỊ DUYÊN30/08/200023.7Kế toán
242 CKK1222LÊ NGUYỄN THỊ TÔ DUYÊN27/10/200118.9Quản trị kinh doanh
243 CKK1204LÊ THỊ KIM DUYÊN13/05/200123.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
244 CKK1196LÊ THỊ MỸ DUYÊN27/08/200123.7Quản trị khách sạn
245 CKK1282TẠ THỊ DUYÊN22/05/200123.6Tiếng Anh
246 CKK1297HUỲNH THỊ DUYÊN06/11/200122.2Quản trị kinh doanh
247 CKK1303TRẦN THỊ THÙY DUYÊN22/10/200121.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
248 CKK1432TRẦN THỊ MỸ DUYÊN27/07/200118.4Công nghệ thông tin
249 CKK1354TRẦN NGUYỄN KIỀU DUYÊN02/08/200116.6Tiếng Anh
250 CKK1367PHAN THỊ MỸ DUYÊN02/09/2000118.6Quản trị khách sạn
251 CKK1884NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN15/10/200120.5Quản trị kinh doanh
252 CKK0921H YUN ÊBAN16/03/200119.5Quản trị khách sạn
253 CKK0588BÙI THỊ GÁI14/05/200121.2Kế toán
254 CKK0589BÙI THỊ GÁI14/05/200121.2Kế toán
255 CKK1236NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM12/09/20019.4Quản trị kinh doanh
256 CKK0605LÊ THỊ GẪM31/07/200116Quản trị khách sạn
257 CKK0461ĐINH THỊ GEO31/12/200119Quản trị khách sạn
258 CKK0498TRẦN THỊ GIANG30/09/200121.5Kế toán
259 CKK0516HỒ THỊ HƯƠNG GIANG00/01/190021.2Quản trị khách sạn
260 CKK0387NGUYỄN HOÀNG HUONG GIANG18/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
261 CKK0194LƯƠNG THỊ NGUYỄN GIANG22/07/200120.5Quản trị khách sạn
262 CKK0251PHẠM THỊ ÁNH GIANG15/08/200019QTKD Du lịch - Lữ Hành
263 CKK0867CHÂU THỊ HƯƠNG GIANG14/11/200121.6Quản trị khách sạn
264 CKK0941NGUYỄN THỊ THANH GIANG23/12/200117.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
265 CKK1133TRƯƠNG THỊ CẨM GIANG03/06/200124.3Tiếng Anh
266 CKK1191NGUYỄN THỊ GIANG14/03/200120.5Kế toán
267 CKK1393NGUYỄN THANH GIANG11/05/200122.4Kế toán
268 CKK1695VÕ THỊ KIM GIANG28/07/200123.2Quản trị khách sạn
269 CKK1477HỒ THỊ HƯƠNG GIANG02/04/199923.7Kế toán
270 CKK1581ĐẶNG THÙY GIANG01/10/200117Quản trị kinh doanh
271 CKK1809NGUYỄN THỊ HÀ GIANG13/05/2001218Kế toán
272 CKK1791ĐẶNG TRẦN HOÀI GIANG20/07/200120.4Quản trị kinh doanh
273 CKK1910LÊ THỊ GIANG10/11/200123.2Quản trị khách sạn
274 CKK0575PHẠM VIẾT GÔN07/08/200121.9Công nghệ thông tin
275 CKK0567HỒ THI THU HÀ28/04/200121.2Kế toán
276 CKK0527PHẠM THỊ THU HÀ06/11/200123.6Quản trị khách sạn
277 CKK0423TRẦN THỊ THU HÀ12/03/200119.4Tài chính - Ngân hàng
278 CKK0393NGUYỄN THỊ THU HÀ03/11/200121.2Quản trị kinh doanh
279 CKK0403TẠ THỊ THU HÀ16/02/200121.2Quản trị khách sạn
280 CKK0038LÊ THỊ HOA HÀ30/12/200121.8Kế toán
281 CKK0103TRƯƠNG THỊ HÀ28/01/200120.5Quản trị khách sạn
282 CKK1099NGUYỄN THỊ THU HÀ20/05/200121.2Công nghệ thông tin
283 CKK1065NGUYỄN THỊ THU HÀ02/04/200118.8Quản trị khách sạn
284 CKK1056NGUYỄN THỊ THU HÀ01/10/200123.5Quản trị khách sạn
285 CKK0894LÊ THỊ CẨM HÀ07/09/200120.4Công nghệ thông tin
286 CKK0836NGUYỄN THỊ HÀ13/01/200124.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
287 CKK0769NGUYỄN THU HÀ11/10/200121.2Quản trị khách sạn
288 CKK0671LÊ THỊ BÍCH HÀ20/04/200020.2Dịch vụ pháp lý
289 CKK1905TRẦN THỊ HÀ01/03/199622.1Kế toán
290 CKK1728NGUYỄN THỊ KIM HÀ20/03/200123.2Quản trị kinh doanh
291 CKK1647HỒ THỊ HÀ18/04/200121.9Quản trị khách sạn
292 CKK1385NGUYỄN THỊ THANH HÀ06/11/200122.7Kế toán
293 CKK1324HOÀNG THỊ NGỌC HÀ30/06/200122.8Kế toán
294 CKK1556NGUYỄN NGỌC HẠ21/06/200120.1Quản trị khách sạn
295 CKK1453NGUYỄN THU HẠ24/09/200117.9Quản trị kinh doanh
296 CKK1907HỒ THỊ HẠ04/02/200122.4Dịch vụ pháp lý
297 CKK0614LƯƠNG NGUYỄN NGỌC HẠ26/05/200118.6Quản trị khách sạn
298 CKK0027LÊ THỊ THANH HẠ27/06/200117.8Quản trị khách sạn
299 CKK0211NGUYỄN THỊ NHẬT HẠ09/08/200120.5Kế toán
300 CKK0270NGUYỄN TUẤN HẢI19/09/199821.2Quản trị khách sạn
301 CKK1146NGÔ ĐÌNH HẢI25/02/200120.2Quản trị khách sạn
302 CKK1915NGUYỄN THỊ THU HẢI14/08/200118.95Kế toán
303 CKK1564LÊ TỊ THANH HẢI03/03/199919Tiếng Anh
304 CKK1621VÕ MINH HẢI28/08/200118.3Quản trị khách sạn
305 CKK1322HỒ VĂN HẢI01/06/200117.8Quản trị kinh doanh
306 CKK1317NGUYỄN ĐỨC HẢI18/10/200118.1Công nghệ thông tin
307 CKK1190TRẦN TUẤN HẢI02/01/200119.6Quản trị Marketing
308 CKK1237TRẦN NGỌC HẢI02/08/200116.5Quản trị khách sạn
309 CKK1217ĐINH THỊ TRƯỜNG HÂN26/11/200117.9Quản trị khách sạn
310 CKK1883NGUYỄN THỊ DIỆU HÂN13/05/200119.5Quản trị kinh doanh
311 CKK1810NGUYỄN BẢO GIA HÂN02/10/200120.4Quản trị khách sạn
312 CKK1122TRẦN THỊ NGỌC HÂN26/11/200123.8Kế toán
313 CKK0433PHẠM GIA HÂN22/12/200019.5Tiếng Anh
314 CKK0349TRẦN THỊ THÚY HẰNG19/03/200118.5Quản trị khách sạn
315 CKK0344LÊ THỊ THÚY HẰNG27/04/200117.3Tiếng Anh
316 CKK0540NGUYỄN THỊ THANH HẰNG13/05/200119.7Quản trị khách sạn
317 CKK0525VÕ THỊ THU HẰNG28/06/200120.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
318 CKK0066NGUYỄN THUÝ HẰNG31/10/200021.2Quản trị khách sạn
319 CKK0094PHẠM THỊ HẰNG10/12/200120.5Kế toán
320 CKK0088NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG27/07200119.5Quản trị khách sạn
321 CKK1156LƯƠNG THÚY HẰNG20/07/200116.8Tiếng Anh
322 CKK1024PHẠM LƯƠNG THÚY HẰNG28/09/200115.15Tài chính - Ngân hàng
323 CKK0883NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG29/01/199525Tiếng Anh
324 CKK0644PHAN THỊ THU HẰNG27/02/200122.7Quản trị khách sạn
325 CKK0681NGUYỄN ĐÀO THANH HẰNG08/08/200118.2Quản trị khách sạn
326 CKK0793TRẦN THỊ LỆ HẰNG24/11/200123.9Dịch vụ pháp lý
327 CKK0796TRẦN THỊ BÍCH HẰNG04/04/200120.5Quản trị khách sạn
328 CKK0740NGUYỄN THỊ LINH HẰNG13/10/200017.9Công nghệ thông tin
329 CKK0741HÀ THỊ HẰNG07/10/200121.2Kế toán
330 CKK0762TRẦN THI MỸ HẰNG24/02/200121.2Quản trị kinh doanh
331 CKK0829NGÔ THỊ MỸ HẰNG02|09|200121.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
332 CKK1816ĐÀM THỊ HẰNG20/11/200120.7Tiếng Anh
333 CKK1812PHẠM THỊ MỸ HẰNG29/12/200119.3Tiếng Anh
334 CKK1964ĐỖ THANH HẰNG25/07/200120.3Tài chính - Ngân hàng
335 CKK1310VÕ THỊ THANH HẰNG27/11/200117.5Kế toán
336 CKK1608NGUYỄN THỊ THU HẰNG26/02/200121.2Kế toán
337 CKK1612TRẦN THỊ HẰNG17/08/200121Kế toán
338 CKK1673TRẦN THỊ THÚY HẰNG11/05/2000221Kế toán
339 CKK1478LÊ THỊ THU HẰNG08/08/200121.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
340 CKK0696TRẦN HỒNG HẠNH26/10/200120.5Quản trị khách sạn
341 CKK0687NGUYỄN MAI HẠNH14/07/200122Quản trị kinh doanh
342 CKK0733ĐOÀN THỊ MỸ HẠNH01/02/200121.2Quản trị khách sạn
343 CKK0579NGUYỄN THỊ GIA HẠNH26/02/200119QTKD Du lịch - Lữ Hành
344 CKK0930NGUYỄN THỊ HẠNH25/04/200123Kế toán
345 CKK0142NGUYỄN THỊ HẠNH24/02/200120.5Quản trị khách sạn
346 CKK0131LÊ THỊ MỸ HẠNH01/01/200116.4Tiếng Anh
347 CKK0047BÙI THỊ MỸ HẠNH23/01/200120.5Quản trị khách sạn
348 CKK0005NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH17/11/200120.5Dịch vụ pháp lý
349 CKK0217NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH19/08/200120.5Tiếng Anh
350 CKK0542ĐẶNG THỊ MỸ HẠNH06/01/200124.5Tiếng Anh
351 CKK0451ĐẶNG VĂN HẠNH06/01/199920.3Tiếng Anh
352 CKK0342HỒ THỊ HẠNH00/01/190017Kế toán
353 CKK0357DA ĐÊL HẠNH06/04/200121.2Quản trị khách sạn
354 CKK0324HOÀNG THỊ THẢO HẠNH18/09/200121.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
355 CKK0377NGUYỄN THỊ HẠNH10/10/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
356 CKK0354TRẦN THỊ MỸ HẠNH19/09/199917.6Kế toán
357 CKK1672SẦM THỊ MAI HẠNH30/01/200121Kế toán
358 CKK1716NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH19/07/200019.25Kế toán
359 CKK1339LÊ THI HẠNH20/07/200013.2Quản trị khách sạn
360 CKK1911NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH24/11/199922Kế toán
361 CKK1768ĐỖ THỊ HẠNH09/10/200118Tiếng Anh
362 CKK1858ĐINH THỊ MỸ HẠNH24/06/200117.3Quản trị khách sạn
363 CKK1267ĐỖ THỊ KHÁNH HẢO17/08/200126.3Quản trị khách sạn
364 CKK0427ĐINH THỊ HẢO02/07/200121.6Tài chính - Ngân hàng
365 CKK0031PHẠM THỊ MỸ HẢO20/01/200120.5Kế toán
366 CKK0863TRẦN KIM HẢO17/01/200016.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
367 CKK1069PHÙNG THỊ NGỌC HẬU23/05/200114.75Kế toán
368 CKK0190PHẠM VĂN HẬU16/08/200121.2Quản trị Marketing
369 CKK0353PHAN NHƯ HẬU06/06/200121.2Kế toán
370 CKK1465NGUYỄN NHO HẬU20/06/200116.05Quản trị kinh doanh
371 CKK1512NGUYỄN THỊ MỸ HẬU31/03/200121.1Quản trị kinh doanh
372 CKK1582MAI VĂN HẬU16/08/200116.8Công nghệ thông tin
373 CKK1507TÔN THẤT HẬU04/07/200123Tiếng Anh
374 CKK1926LÊ THỊ HẬU02/04/200122.2Tiếng Anh
375 CKK1949LÊ THỊ THU HIỀN05/12/200117.9Quản trị khách sạn
376 CKK1859HOÀNG THỊ HIỀN16/05/200123Tiếng Anh
377 CKK1767HOÀNG THỊ THANH HIỀN01/11/200118Tài chính - Ngân hàng
378 CKK1586TRÀ THỊ DIỆU HIỀN01/01/200120.5Kế toán
379 CKK1562NGUYỄN LÊ THU HIỀN20/05/200114Dịch vụ pháp lý
380 CKK1513NHỮ THỊ THU HIỀN03/12/200123.4Kế toán
381 CKK1461ĐẶNG THỊ THÚY HIỀN18/08/200121.4Kế toán
382 CKK1486TRẦN THANH HIỀN20/12/200119Kế toán
383 CKK1732ĐẶNG THỊ NGỌC HIỀN10/04/200125.7Quản trị kinh doanh
384 CKK1238BÙI THỊ THÚY HIỀN19/11/200020.6Tiếng Anh
385 CKK1213LƯƠNG THỊ THANH HIỀN08/11/200122.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
386 CKK1175ĐÀO THỊ HIỀN14/10/200120.9Quản trị khách sạn
387 CKK1363TRẦN THỊ DIỆU HIỀN07/09/200113.75Kế toán
388 CKK1444TRẦN THU HIỀN25/09/200122Kế toán
389 CKK0380B NƯỚCH THỊ HIỀN26/05/200120.7Quản trị kinh doanh
390 CKK0328NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN10/01/200121Quản trị khách sạn
391 CKK0347DƯƠNG THỊ HIỀN15/09/200120.4Kế toán
392 CKK0446HOÀNG THỊ THANH HIỀN01/11/200120.5Kế toán
393 CKK0491HỒ THỊ THUÝ HIỀN08/02/200121.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
394 CKK0488TRẦN THỊ THANH HIỀN01/07/200123.1Tài chính - Ngân hàng
395 CKK0545PHẠM THU HIỀN06/09/200123.4Quản trị kinh doanh
396 CKK0559NGUYỄN THỊ HIỀN18/07/200122.6Kế toán
397 CKK0199ĐẶNG THỊ THU HIỀN05/12/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
398 CKK0158HỒ THỊ THU HIỀN10/09/200021.2Tiếng Anh
399 CKK0215MAI THANH HIỀN07/12/200122Kế toán
400 CKK0254MAI THỊ THU HIỀN22/03/200121.2Tiếng Anh
401 CKK0034NGUYỄN THỊ THU HIỀN01/01/200122.4Tiếng Anh
402 CKK0058HỒ THỊ HIỀN02/10/200120.5Kế toán
403 CKK0125BÙI THỊ HIỀN03/11/200120.5Quản trị khách sạn
404 CKK1050ĐINH THỊ THU HIỀN26/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
405 CKK1159LÊ THỊ ÁNH HIỀN04/07/200021.3Quản trị kinh doanh
406 CKK1101NGUYỄN THỊ THU HIỀN22/09/200117.8Kế toán
407 CKK1095NGÔ THỊ PHƯƠNG HIỀN15/05/199816.7Tiếng Anh
408 CKK1097PHAN THỊ THU HIỀN14/04/200120.5Quản trị kinh doanh
409 CKK0931PHẠM THỊ THUÝ HIỀN11/04/200120.3Tiếng Anh
410 CKK0913PHAN THỊ HIỀN11/02/200122Kế toán
411 CKK0757DƯƠNG MINH HIỀN06/12/200120.5Quản trị kinh doanh
412 CKK0772ĐỖ THỊ THU HIỀN13.01.200121.6Quản trị khách sạn
413 CKK0782PHẠM THỊ XUÂN HIỀN12/05/200121.2Quản trị kinh doanh
414 CKK0791NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN01/11/200122.3Quản trị kinh doanh
415 CKK0734NGUYỄN THỊ KIM HIỀN15/02/200120Quản trị Marketing
416 CKK0666NGUYỄN THỊ THU HIỀN05/03/200120.5Tiếng Anh
417 CKK0812LÊ THỊ HỒNG HIỆP16/06/200122.7Tiếng Anh
418 CKK0716BÙI HOÀNG HIẾU21/10/200118.2Kế toán
419 CKK0628NGUYỄN THỊ MINH HIẾU07/09/200122.2Quản trị Marketing
420 CKK0629NGUYỄN THỊ MINH HIẾU11/02/200120.1Quản trị khách sạn
421 CKK0970NGUYỄN TÔN HIẾU15/09/199722.2Dịch vụ pháp lý
422 CKK0996NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU04/11/200114Quản trị Marketing
423 CKK1098NGUYỄN MINH HIẾU21/01/200122.6Quản trị khách sạn
424 CKK1087ĐỖ NGỌC HIẾU17/11/200119.4Quản trị kinh doanh
425 CKK0110NGUYỄN THỊ MINH HIẾU07/05/200120.5Quản trị khách sạn
426 CKK0481PƠLOONG THỊ HIẾU16/10/200030Quản trị khách sạn
427 CKK0350TRẦN THỊ MAI HIẾU24/06/200120.5Công nghệ thông tin
428 CKK0295PHẠM VĂN HIẾU08/09/200118.2Tài chính - Ngân hàng
429 CKK1386VÕ THỊ PHƯƠNG HIẾU06/02/200122.9Quản trị khách sạn
430 CKK1195NGUYỄN VĂN HIẾU09/07/199620.5Tài chính - Ngân hàng
431 CKK1514HỒ VIẾT HIẾU09/06/200121.4Tiếng Anh
432 CKK1560ĐẶNG MINH HIẾU17/10/200122.5Tiếng Anh
433 CKK1885NGUYỄN CÔNG HIẾU20/07/200116.15Tiếng Anh
434 CKK1829ĐỖ TRUNG HIẾU18/12/200023.1Quản trị kinh doanh
435 CKK1931ĐINH TRUNG HIẾU24/06/200118.65Tiếng Anh
436 CKK1893TRỊNH QUANG HIẾU13/01/200117.9Quản trị khách sạn
437 CKK1689Y HIS19/08/200123Tiếng Anh
438 CKK0258RƠ CHÂM H'LƯNH26/05/200122.5Quản trị khách sạn
439 CKK1796Y THỨC HMOK13/02/200121.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
440 CKK1860ĐINH THỊ HOA01/11/200118.6Dịch vụ pháp lý
441 CKK1861HUỲNH THỊ HOA16/12/200114.75QTKD Du lịch - Lữ Hành
442 CKK1678ĐINH THỊ HOA10/06/200118.2Kế toán
443 CKK1667ĐINH THỊ HOA10/06/200117.6Kế toán
444 CKK1648NGUYỄN THỊ THANH HOA04/12/200114.9Quản trị khách sạn
445 CKK1649HỒ THỊ NGỌC HOA26/01/200021.1Quản trị Marketing
446 CKK1158TRẦN THỊ KIM HOA16/06/200121.1Quản trị khách sạn
447 CKK1437ĐINH THỊ KIM HOA25/07/2001218Kế toán
448 CKK0256CHÂU THỊ HOA02/12/200120.7Quản trị khách sạn
449 CKK0202TRẦN THỊ KIM HOA29/01/200121.2Quản trị khách sạn
450 CKK0468TRẦN THỊ KIM HOA29/01/200123Quản trị kinh doanh
451 CKK0506NGUYỄN THỊ HOA07/02/200118.9Quản trị kinh doanh
452 CKK1123PHAN NGUYỄN NHẬT HOA17/08/200116.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
453 CKK0986NGUYỄN THỊ KIM HOA08/08/200118Quản trị khách sạn
454 CKK0910HOÀNG THỊ HOA20/02/200121.2Kế toán
455 CKK0848NGUYỄN THỊ TRI HOA11/08/200121.2Kế toán
456 CKK0862NGUYỄN THỊ TRI HOA11/08/200121.2Kế toán
457 CKK0391LƯƠNG THỊ THU HOÀ08/01/200121.2Quản trị khách sạn
458 CKK0236HUỲNH NHƯ HOÀ06/06/200120.5Công nghệ thông tin
459 CKK1677NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀ20/01/200120.5Quản trị kinh doanh
460 CKK1577PHAN NGỌC KHÁNH HOÀ14/09/200017.6Tiếng Anh
461 CKK1622ĐINH THỊ MỸ HÒA25/11/200118.6Tài chính - Ngân hàng
462 CKK1332TRẦN THU HÒA08/01/200121.9Kế toán
463 CKK0266VÕ CHÍ HÒA26/06/200121Quản trị khách sạn
464 CKK0496ĐINH VĂN HÒA02/09/200021.2Quản trị khách sạn
465 CKK0139NGUYỄN THỊ NGỌC HOÀI06/04/200120.5Quản trị Marketing
466 CKK1032NGUYỄN THỊ THU HOÀI01/10/200122.2Quản trị khách sạn
467 CKK1843NGÔ THỊ HOÀI01/02/200119.6Quản trị khách sạn
468 CKK1943LÊ THỊ HOÀI21/06/200127Kế toán
469 CKK1301ĐINH CÔNG HOÀNG27/08/200114.15QTKD Du lịch - Lữ Hành
470 CKK1580VÕ THANH HOÀNG01/01/200015.5Dịch vụ pháp lý
471 CKK0562TRƯƠNG THỊ HOÀNG20/03/199923.2Kế toán
472 CKK0381BÙI VĂN HOÀNG07/05/200123.9Công nghệ thông tin
473 CKK0303NGUYỄN THỊ KIM HOANH29/07/200118Quản trị khách sạn
474 CKK0920NGÔ THỊ HOANH13/03/200020.5Quản trị khách sạn
475 CKK1788ĐINH THỊ HƠN12/09/200019.7Dịch vụ pháp lý
476 CKK1746HOÀNG THỊ CẨM HỒNG08/01/200023.3Công nghệ thông tin
477 CKK1862PHẠM THỊ ÁNH HỒNG27/08/200117.5Kế toán
478 CKK1623PHAN THỊ THANH HỒNG24/11/200114.2Quản trị khách sạn
479 CKK1743VÕ THỊ HỒNG02/06/200120.5Quản trị khách sạn
480 CKK1744LÊ THỊ BÍCH HỒNG20/10/200122.5Kế toán
481 CKK1456NGUYỄN THÚY HỒNG19/10/200113Quản trị khách sạn
482 CKK0919NGUYỄN THỊ HỒNG07/10/200120.5Quản trị Marketing
483 CKK1113LÊ THỊ PHƯỢNG HỒNG23/08/200125.4Tài chính - Ngân hàng
484 CKK0830KHỔNG THỊ HỒNG08/08/200121.2Quản trị kinh doanh
485 CKK0730PHAN THỊ THU HỒNG28/09/200122.9Quản trị Marketing
486 CKK0578HOÀNG THỊ THU HỒNG14/02/200121.2Quản trị kinh doanh
487 CKK0502TRẦN THỊ THU HỒNG06/08/200120.5Tiếng Anh
488 CKK0061PHAN THỊ MỸ HỒNG18/09/200120.5Tiếng Anh
489 CKK0181LÊ THỊ ÁNH HỒNG27/11/200120.5Quản trị khách sạn
490 CKK0143KPĂ H'TRANG02/12/200120.5Tiếng Anh
491 CKK1374PHAN THỊ HUẾ13/06/200125.6Tiếng Anh
492 CKK1803VÕ THỊ THANH HUẾ19/11/200120.2Kế toán
493 CKK1976TRẦN THỊ NHƯ HUỆ25/01/200120.5Kế toán
494 CKK1719NGUYỄN THỊ HUỆ27/07/200120.6Kế toán
495 CKK1722LÊ THI HUỆ08/06/200021.1Kế toán
496 CKK1703DŨ THỊ KIM HUỆ16/04/200120.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
497 CKK1650PHẠM THỊ KIM HUỆ03/06/200019QTKD Du lịch - Lữ Hành
498 CKK0112LÂM THỊ BÍCH HUỆ27/02/200119.4Quản trị khách sạn
499 CKK0069PHAN NGUYÊN GIA HUỆ02/11/200120.5Quản trị khách sạn
500 CKK0025HOÀNG THỊ MINH HUỆ30/08/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
501 CKK0487ĐỖ THỊ KIM HUỆ09/04/200119Quản trị kinh doanh
502 CKK0379COOR HUỆ20/08/200121Quản trị khách sạn
503 CKK0376NGUYỄN THỊ HUỆ22/06/200021.2Tiếng Anh
504 CKK0654TRƯƠNG THỊ NGỌC HUỆ06/12/200120Tiếng Anh
505 CKK0302NGUYỄN QUỐC HÙNG03/09/212020.5Quản trị khách sạn
506 CKK1624PHAN MẠNH HÙNG20/10/200113.9Công nghệ thông tin
507 CKK1515TRẦN HƯNG HÙNG24/02/200120.7Công nghệ thông tin
508 CKK1174TỪ LÊ HÙNG23/01/2000188Quản trị khách sạn
509 CKK1782PHAN TIẾN HÙNG10/03/199823Quản trị khách sạn
510 CKK1366ĐINH NGỌC HƯNG07/11/200122.6Công nghệ thông tin
511 CKK1314NGUYỄN ĐÌNH HƯNG20/08/200115.25Công nghệ thông tin
512 CKK0252TRẦN VŨ KIM HƯNG01/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
513 CKK0907NGUYỄN VĂN HƯNG14/07/200117.5Công nghệ thông tin
514 CKK0912TRẦN THỊ MINH HƯƠNG01/01/200118.9Quản trị khách sạn
515 CKK0979NGUYỄN THỊ HƯƠNG25/11/200118.9Quản trị Marketing
516 CKK1104TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG16/08/200119.9Quản trị khách sạn
517 CKK0729TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG16/03/200120.5Quản trị kinh doanh
518 CKK0702NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG02/01/200123.9Quản trị khách sạn
519 CKK0608LÊ THỊ HƯƠNG01/01/200120.5Quản trị kinh doanh
520 CKK0746NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG30/07/200121.9Quản trị kinh doanh
521 CKK0792NGUYỄN THỊ HƯƠNG20/09/200118.5Quản trị kinh doanh
522 CKK0229PHẠM THỊ TIỂU HƯƠNG17/11/200120.5Tiếng Anh
523 CKK0179NGUYỄN THỊ HƯƠNG24/03/200120.5Kế toán
524 CKK0167LÊ THỊ HƯƠNG04/12/200120.5Kế toán
525 CKK0106LÊ THỊ LỆ HƯƠNG08/01/200118.5Quản trị kinh doanh
526 CKK0310CAO THỊ KIM HƯƠNG29/11/200120.5Quản trị kinh doanh
527 CKK0317NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG20/07/200123.9Quản trị khách sạn
528 CKK0330NGUYỄN THỊ HƯƠNG22/01/200120.5Quản trị kinh doanh
529 CKK0485NGUYỄN LAN HƯƠNG01/01/200122.3Quản trị khách sạn
530 CKK0501PHẠM THỊ HƯƠNG20/04/200118Quản trị khách sạn
531 CKK0472HỒ THỊ HƯƠNG15/08/200122.2Tiếng Anh
532 CKK0463VŨ QUỲNH HƯƠNG05/03/2000222Quản trị khách sạn
533 CKK0465PHAN THỊ THU HƯƠNG28/03/200125.2Kế toán
534 CKK0577HỒ THỊ HƯƠNG26/12/2001220Quản trị khách sạn
535 CKK0549PHAN THỊ KHÁNH HƯƠNG16/08/200120.9Kế toán
536 CKK0528PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG14/03/200120.4Quản trị Marketing
537 CKK1373TẠ THỊ HƯƠNG01/07/200119.9Quản trị khách sạn
538 CKK1445NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG24/07/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
539 CKK1446NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG24/07/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
540 CKK1384VÕ THỊ MỸ HƯƠNG22/09/200119.4Quản trị khách sạn
541 CKK1283TRƯƠNG THỊ HƯƠNG10/08/200020.4Tiếng Anh
542 CKK1516BÙI THỊ VIỆT HƯƠNG09/02/200116Quản trị khách sạn
543 CKK1517VÕ THỊ LAN HƯƠNG16/12/200119.8Kế toán
544 CKK1572NGUYỄN THỊ HƯƠNG29/02/200017.8Tiếng Anh
545 CKK1718LÊ THỊ THU HƯƠNG25/07/200121.1Quản trị khách sạn
546 CKK1736TRẦN THỊ LAN HƯƠNG07/11/200121.4Quản trị khách sạn
547 CKK1819TRỊNH THỊ HƯƠNG01/05/199924.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
548 CKK1936HỒ MAI XUÂN HƯƠNG18/03/200124.6Tiếng Anh
549 CKK1920TRẦN THỊ HƯƠNG23/01/200124.2Kế toán
550 CKK1973NGUYỄN ĐỨC HƯỚNG20/01/2001197Tiếng Anh
551 CKK1942MAI THỊ THU HƯỜNG06/05/200120.1Quản trị kinh doanh
552 CKK1625LÊ THỊ HƯỜNG16/04/2000123.9Kế toán
553 CKK1447LÊ THỊ THÚY HƯỜNG01/01/200121.6Kế toán
554 CKK0601HUỲNH THỊ KIM HƯỜNG17/08/200119.7Quản trị khách sạn
555 CKK0665TRẦN THỊ HƯỜNG20/12/200118.8Quản trị khách sạn
556 CKK1126PHẠM XUÂN HUY09/11/200115.75Tiếng Anh
557 CKK1049NGUYỄN QUỐC HUY18/10/200115.2Quản trị kinh doanh
558 CKK0896NGUYỄN PHI QUANG HUY07/07/200121.2Quản trị kinh doanh
559 CKK0369LÊ BẢO HUY15/10/200119.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
560 CKK0095NGUYỄN VIẾT QUANG HUY28/12/200020.5Quản trị khách sạn
561 CKK0169ĐẶNG NGUYỄN THANH HUY11/10/200115Tài chính - Ngân hàng
562 CKK1440TRẦN QUANG HUY01/10/200121.6Quản trị khách sạn
563 CKK1438PHAN THANH HUY26/08/2001193Quản trị khách sạn
564 CKK1431NGUYỄN NGOC HUY15/09/200119.4Quản trị kinh doanh
565 CKK1704HỒ LẬP HUY25/10/200014.75Công nghệ thông tin
566 CKK1552LÊ HUY25/09/200021Công nghệ thông tin
567 CKK1846TRÌNH GIA HUY08/10/200121.5Quản trị khách sạn
568 CKK1783PHAN TẤN HUY24/10/199917Quản trị khách sạn
569 CKK1808CHU ĐÌNH HUY15/05/200025.9Quản trị Marketing
570 CKK1805LÊ QUANG HUY23/06/200121.9Công nghệ thông tin
571 CKK1506LÊ THỊ CÚC HUYÊN22/01/200117.5Kế toán
572 CKK0133HỒ THỊ HUYÊN05/01/200117.8Quản trị khách sạn
573 CKK0132PHẠM THỊ HUYỀN09/12/199923.1Quản trị Marketing
574 CKK0021PHAN THỊ THU HUYỀN25/05/200123.9Kế toán
575 CKK0226NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN17/10/200120.5Kế toán
576 CKK0278PHAN THỊ HUYỀN08/11/200120.5Quản trị khách sạn
577 CKK0431NGUYỄN KHÁNH HUYỀN26/12/200122Kế toán
578 CKK0413HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN16/06/200122.1Kế toán
579 CKK0447NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN06/12/200121.2Quản trị khách sạn
580 CKK0476HOÀNG THỊ KHÁNH HUYỀN16/06/200122.1Tiếng Anh
581 CKK0911NGUYỄN THỊ THU HUYỀN04/05/200122.4Quản trị khách sạn
582 CKK0958TRẦN NGỌC CẨM HUYỀN02/02/200121.3Tiếng Anh
583 CKK1019NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN12/07/200121.7Tiếng Anh
584 CKK1039PHAN THỊ THANH HUYỀN09/02/200120.2Tài chính - Ngân hàng
585 CKK0609LÊ THỊ NGỌC HUYỀN04/01/200120.5Công nghệ thông tin
586 CKK0581LÊ THỊ HUYỀN04/05/200122.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
587 CKK0832LÊ THỊ THANH HUYỀN26/11/200021Quản trị kinh doanh
588 CKK1592NGUYỄN THU HUYỀN10/04/200120.5Quản trị khách sạn
589 CKK1518VŨ THỊ KHÁNH HUYỀN01/06/200121Kế toán
590 CKK1708LÊ DIỆU HUYỀN01/05/200121.3Quản trị khách sạn
591 CKK1737ĐỖ THỊ NGỌC HUYỀN25/09/200119.7Quản trị khách sạn
592 CKK1626TRỊNH THỊ XUÂN HUYỀN26/01/200124Kế toán
593 CKK1605NGUYỄN THỊ THU HUYỀN16/02/200119.2Quản trị khách sạn
594 CKK1614TRẦN KHÁNH HUYỀN21/09/200014.2Kế toán
595 CKK1436TRẦN THỊ THANH HUYỀN03/09/200123Tiếng Anh
596 CKK1778TRẦN THỊ HUYỀN22/03/200118.75QTKD Du lịch - Lữ Hành
597 CKK1779BÙI THỊ HUYỀN02/05/200123.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
598 CKK1825NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN15/10/200117.05Quản trị khách sạn
599 CKK1863TRẦN THỊ THU HUYỀN12/08/200119.5Kế toán
600 CKK1913LÊ THỊ HUYỀN07/08/200121QTKD Du lịch - Lữ Hành
601 CKK1898NGUYỄN THỊ HUYỀN24/11/200122.8Kế toán
602 CKK0048NAY HUYNH20/02/200123.2Quản trị khách sạn
603 CKK0689LÊ VĂN HUỲNH16/04/200123Quản trị kinh doanh
604 CKK1565H LARA HWING30/05/200117.7Quản trị khách sạn
605 CKK0054HỒ THỊ HY24/04/200120.5Quản trị kinh doanh
606 CKK0239NGUYỄN THỊ ÍCH02/04/199921.2Quản trị kinh doanh
607 CKK1699Y KA-UR03/08/200116.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
608 CKK1079ĐOÀN QUANG KHẢI15/04/200121.4Kế toán
609 CKK0087NGÔ THỊ PHƯƠNG KHANH23/10/200120.5Quản trị khách sạn
610 CKK0089NGÔ THỊ PHƯƠNG KHANH23/10/200120.5Quản trị khách sạn
611 CKK1147TĂNG QUỐC KHÁNH02/09/200120.5Công nghệ thông tin
612 CKK1405NGUYỄN ĐẶNG NGỌC KHÁNH11/03/200116.85Kế toán
613 CKK1232TÔN NỮ GIA KHÁNH04/03/200112.8Quản trị kinh doanh
614 CKK1006NGUYỄN THỊ THANH KHIẾT25/05/200124.1Quản trị kinh doanh
615 CKK0163NGUYỄN ANH KHOA01/02/199827.2Tiếng Anh
616 CKK1068DƯƠNG TỊNH KHUÊ20/09/200125Quản trị kinh doanh
617 CKK1096TẠ THỊ KHUYÊN30/03/200120.5Quản trị khách sạn
618 CKK0090HỒ THỊ THANH KHUYÊN05/02/200119.7Quản trị khách sạn
619 CKK0092HỒ THỊ LINH KIÊN30/01/200119Kế toán
620 CKK0976CAO ANH KIÊN13/09/200121.9Quản trị kinh doanh
621 CKK0823TRẦN ANH KIỆT17/04/200121.2Quản trị kinh doanh
622 CKK0847BÙI THỊ THÚY KIỀU07/11/200123.4Kế toán
623 CKK0790LÊ THỊ MINH KIỀU08/02/201121.2Quản trị khách sạn
624 CKK0738LÊ THỊ VIỆT KIỀU18/11/200118.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
625 CKK0768ĐOÀN THỊ THÚY KIỀU06/01/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
626 CKK0720HOÀNG THỊ KIỀU21/08/200119.6Quản trị khách sạn
627 CKK0082VÕ THỊ KIỀU17/07/200123.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
628 CKK0441TÔ THỊ THÚY KIỀU05/02/200122.2Quản trị khách sạn
629 CKK0543NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU11/09/200123.9Tiếng Anh
630 CKK0314VÕ THỊ THÚY KIỀU21/10/200121.2Quản trị kinh doanh
631 CKK1251LÊ THỊ KIỀU10/11/200116.8Quản trị kinh doanh
632 CKK1710TRẦN THỊ THU KIỀU19/12/200125.6Tiếng Anh
633 CKK1606VÕ THỊ KIỀU16/11/200022Tiếng Anh
634 CKK1579HUỲNH THỊ VÂN KIỀU02/10/200120Tiếng Anh
635 CKK1494NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU23/05/200120.5Tiếng Anh
636 CKK1830LÊ THỊ OANH KIỀU02/09/200121.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
637 CKK1795VÕ THỊ HÀ KIỀU10/02/200018.8Tiếng Anh
638 CKK1212LÊ THỊ MỸ KIM10/10/200123.5Tiếng Anh
639 CKK0084ĐOÀN THỊ KIM25/10/200116Quản trị khách sạn
640 CKK0212THÁI THỊ KIM29/12/200124.8Quản trị khách sạn
641 CKK0817VÕ THỊ KIM07/09/200121.2Kế toán
642 CKK1482H-PHA KTLA23/12/200111Kế toán
643 CKK0372ĐINH KÚP16/06/200023Quản trị khách sạn
644 CKK0466NGÔ TRUNG KỶ26/11/199817.4Quản trị kinh doanh
645 CKK1748NGUYỄN TRƯƠNG VI LA01/05/200124.6Kế toán
646 CKK0531NGUYỄN THỊ ÁI LÀI01/04/199920Quản trị khách sạn
647 CKK0162HUỲNH THỊ KIM LÀI01/05/200119QTKD Du lịch - Lữ Hành
648 CKK0148HUỲNH THỊ KIM LÀI01/05/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
649 CKK0375A LÃI07/09/200018.7Quản trị khách sạn
650 CKK0311LÊ THỊ KIỀU LAM29/12/200023.5Kế toán
651 CKK0272NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM03/01/200118.6Kế toán
652 CKK0259NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM03/01/200118.9Kế toán
653 CKK1353TRẦN THANH LÂM18/11/200118.9Công nghệ thông tin
654 CKK1200NGUYỄN THỊ DIỆU LAN19/05/200120.8Quản trị khách sạn
655 CKK1583ĐINH THỊ LAN18/12/200020.2Công nghệ thông tin
656 CKK1627NGUYỄN LÊ NGỌC LAN14/04/200119.5Tiếng Anh
657 CKK1864PHÙNG THỊ THANH LAN26/01/200124.2Quản trị khách sạn
658 CKK1845PHÙNG THỊ THANH LAN26/01/200124.2Quản trị Marketing
659 CKK0161PHAN HUỲNH NGỌC LAN19/10/200120.5Tài chính - Ngân hàng
660 CKK0178ĐẶNG THỊ NGỌC LAN30/05/200120.5Quản trị khách sạn
661 CKK0081VÕ THỊ MỸ LAN01/01/200120.5Tiếng Anh
662 CKK0019PHẠM THỊ TUYẾT LAN10/03/200122.2Kế toán
663 CKK0523NGUYỄN THỊ HOÀI LAN17/05/200120.5Quản trị Marketing
664 CKK0821LÊ THỊ LAN08/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
665 CKK0872ĐINH THI LAN12/12/200120.3Quản trị khách sạn
666 CKK0735NGUYỄN THỊ NGỌC LAN26/05/200121.1Kế toán
667 CKK0602KHÚC THỊ LAN11/03/199923QTKD Du lịch - Lữ Hành
668 CKK0974NGUYỄN THỊ THÊM LAN14/11/200120.9Kế toán
669 CKK0626NGUYỄN THỊ LÀNH03/02/200123.5Kế toán
670 CKK0630NGUYỄN THỊ NHƯ LỆ16/06/200125.7Quản trị kinh doanh
671 CKK0736ĐÀO THỊ MỸ LỆ13/10/200119.1Kế toán
672 CKK1003Y MỸ LỆ06/09/200116.25Kế toán
673 CKK0460NGUYỄN THỊ LỆ01/06/199718Kế toán
674 CKK1519ĐAPF THỊ LỆ11/05/200123.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
675 CKK1169ĐÀO THỊ LỆ11/05/200123.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
676 CKK1306NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ24/11/200116Kế toán
677 CKK0358HỒ THỊ LÊN02/10/200118Quản trị khách sạn
678 CKK0650TRẦN THỊ KIM LÍCH17/05/200121.6Quản trị Marketing
679 CKK0669NGUYỄN THỊ LIÊN16/06/200122.1Tiếng Anh
680 CKK0876LÊ THỊ MỸ LIÊN15/09/2001243Tiếng Anh
681 CKK0879HỒ THỊ DIỆU LIÊN28/04/200120.5Tiếng Anh
682 CKK0798NGUYỄN THỊ MAI LIÊN22/04/200122.5Tiếng Anh
683 CKK0989PHẠM THỊ THU LIÊN01/01/200122.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
684 CKK0306PHẠM THỊ THUÝ LIÊN12/04/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
685 CKK0063TRẦM KIM LIÊN30/07/200120.5Quản trị khách sạn
686 CKK0225LÊ THỊ LIÊN11/06/200021.2Kế toán
687 CKK0370ĐINH THỊ LIÊU11/08/200121.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
688 CKK0325BÙI THỊ LIỄU01/08/200121.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
689 CKK0961PHAN THỊ ÁI LIỄU22/08/200116.9Quản trị kinh doanh
690 CKK1806HOÀNG THỊ LIỄU25/12/200119.7Tiếng Anh
691 CKK1804PHAN HOÀI LINH20/05/200120.5Quản trị khách sạn
692 CKK1818TRƯƠNG THỊ DIỆU LINH27/11/200121.7Kế toán
693 CKK1814ĐẶNG THỊ THÙY LINH31/03/200123.2Quản trị khách sạn
694 CKK1727NGUYỄN HOÀNG LINH15/01/200115Kế toán
695 CKK1780HUỲNH THỊ THUỲ LINH16/06/200116Tài chính - Ngân hàng
696 CKK1765NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH26/12/200118Kế toán
697 CKK1865BÙI TRIỆU HOÀNG LINH16/02/200120.5Kế toán
698 CKK1866NGUYỄN THỊ KIỀU LINH12/11/200120.35Tài chính - Ngân hàng
699 CKK1847LÊ THỊ DIỆU LINH07/11/200123.5Kế toán
700 CKK1928NGUYỄN THỊ HOÀI LINH02/04/2001251Kế toán
701 CKK1276BÙI PHAN THỊ LINH02/02/200020.2Quản trị Marketing
702 CKK1177NGUYỄN THỊ THÙY LINH19/05/200120.8Quản trị khách sạn
703 CKK1430LÊ NGỌC THÙY LINH16/02/200115.35Công nghệ thông tin
704 CKK1415TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH23/03/200120.4Tài chính - Ngân hàng
705 CKK1521LÊ THỊ MỶ LINH13/05/200120.2Kế toán
706 CKK1522TRẦN THỊ KHÁNH LINH21/08/200113.75Kế toán
707 CKK1462BÙI THỊ HẢI LINH24/10/200123.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
708 CKK1567VÕ THỊ THẢO LINH29/03/200117.6Quản trị kinh doanh
709 CKK1495VÕ THỊ LINH21/10/200119.1Kế toán
710 CKK1557VÕ NGỌC LINH04/07/200121.3Quản trị khách sạn
711 CKK1628NGUYỄN THỊ DIỆU LINH01/01/200113.3Quản trị kinh doanh
712 CKK1595NGUYỄN THỊ TƯỜNG LINH21/08/200120Quản trị khách sạn
713 CKK1705TRẦN VĂN LINH01/06/200118.6Công nghệ thông tin
714 CKK0968NGUYỄN MAI DA LINH30/08/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
715 CKK0987PHẠM THỊ HỒNG LINH01/05/2001515Kế toán
716 CKK0991ĐINH NGỌC KHÁNH LINH27/09/200116.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
717 CKK0914NGUYỄN KHÁNH LINH02/01/200120.5Kế toán
718 CKK0915NGUYỄN THỊ MỸ LINH04/02/200120.5Quản trị khách sạn
719 CKK0899NGUYỄN THỊ NHI LINH20/12/200024.8Quản trị kinh doanh
720 CKK0906TRẦN TỐ LINH22/10/200117.5Tiếng Anh
721 CKK0886TRƯƠNG THỊ ĐẠO LINH13/12/200019.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
722 CKK0887TRƯƠNG THỊ ĐẠO LINH13/12/200019.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
723 CKK0937HUỲNH THỊ MỸ LINH08/10/200119.2Quản trị khách sạn
724 CKK1111PHẠM THỊ XUÂN LINH05/04/200117.5Quản trị khách sạn
725 CKK0731NGUYỄN THỊ MỸ LINH02/11/200120.5Quản trị khách sạn
726 CKK0717NGUYỄN THỊ MỸ LINH18/08/199718.8Tiếng Anh
727 CKK0637NGUYỄN THỊ TRÚC LINH09/09/200121.2Quản trị khách sạn
728 CKK0624NGUYỄN THỊ HOÀI LINH26/01/200121.2Kế toán
729 CKK0594ĐẶNG THỊ ÚT LINH05/09/200121.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
730 CKK0334LÊ THỊ HỒNG LINH02/02/200020.5Kế toán
731 CKK0297NGUYỄN YẾN LINH25/12/200119.4Quản trị khách sạn
732 CKK0287NGUYỄN HẠNH LINH21/05/200120.7Tiếng Anh
733 CKK0363LÊ THỊ THÙY LINH15/07/200123.3Quản trị khách sạn
734 CKK0365CÙ THỊ KHÁNH LINH12/01/200121.4Kế toán
735 CKK0382ĐOÀN THỊ MỸ LINH11/01/200121.7Quản trị khách sạn
736 CKK0383LÊ KHÁNH LINH27/04/200120.2Quản trị khách sạn
737 CKK0526NGUYỄN CAO PHƯƠNG LINH01/11/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
738 CKK0554ĐOÀN THỊ NHẬT LINH29/08/200123.2Quản trị Marketing
739 CKK0565NGUYỄN THỊ GIAO LINH05/03/200121.2Quản trị kinh doanh
740 CKK0227MAI THUỲ LINH05/07/200121.2Quản trị khách sạn
741 CKK0231TRƯƠNG THỊ NGỌC LINH19/09/200120.5Quản trị kinh doanh
742 CKK0174TRỊNH THỊ MỸ LINH16/01/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
743 CKK0056HỒ THỊ LINH04/08/200121Quản trị khách sạn
744 CKK0040NGUYỄN THỊ THUỲ LINH12/01/199921.2Quản trị kinh doanh
745 CKK0026TRẦN THỊ LINH20/05/2001208QTKD Du lịch - Lữ Hành
746 CKK0017HỒ THỊ DIỆU LINH08/09/200121.7Quản trị kinh doanh
747 CKK0052LÊ THỊ HOÀI LINH01/05/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
748 CKK0075TRẦN THỊ MỸ LINH02/08/200120.5Quản trị khách sạn
749 CKK0129TRẦN THỊ DIỆU LINH10/05/200120.5Quản trị khách sạn
750 CKK0891LA QUỐC CÔNG LĨNH01/01/200118.1Công nghệ thông tin
751 CKK1867NGUYỄN THỊ LĨNH02/08/200020.6Quản trị khách sạn
752 CKK1378PHẠM NHẬT LỊNH16/02/200120.3Kế toán
753 CKK1305ĐINH THỊ KIM LOAN19/02/200119.5Quản trị khách sạn
754 CKK0943HUỲNH THỊ KIM LOAN24/11/200022.3Quản trị kinh doanh
755 CKK0811PHẠM THỊ LOAN03/12/200121.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
756 CKK0245TRẦN THỊ MỸ LOAN31/12/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
757 CKK0522HOÀNG THUÝ LOAN19/12/200121.2Quản trị kinh doanh
758 CKK0443MAI THỊ PHƯƠNG LOAN05/11/200020.1Quản trị khách sạn
759 CKK0561TRANG THỊ LỘC15/11/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
760 CKK0553NGUYỄN DIỆU LỘC14/03/200121.2Quản trị kinh doanh
761 CKK0705PHẠM PHÚ LỘC07/09/200021Tiếng Anh
762 CKK1298DƯƠNG VĂN LỘC26/05/200118.5Công nghệ thông tin
763 CKK1334ĐOÀN THỊ LỘC20/08/200121.1Quản trị khách sạn
764 CKK1674NGUYỄN THỊ LỘC26/10/200115.5Kế toán
765 CKK1601LÊ TẤN LỘC05/07/200122.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
766 CKK1596NGÔ THỊ LỢI03/05/200120.5Quản trị khách sạn
767 CKK1380PHẠM THỊ LỢI14/02/200116.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
768 CKK1950LÊ VĂN PHI LONG25/09/200016Dịch vụ pháp lý
769 CKK0672NGUYỄN TẤN HOÀNG LONG01/05/200121.6Công nghệ thông tin
770 CKK0944NGUYỄN NGỌC LONG11/06/200120.3Quản trị khách sạn
771 CKK0909TRẦN ĐẠI LONG05/06/199919.7Quản trị khách sạn
772 CKK1426ĐINH THỊ LOT25/03/200121.9Quản trị khách sạn
773 CKK1424LÊ TẤN TRẦN CÔNG LỰC01/01/200120.5Quản trị khách sạn
774 CKK0617NGÔ THỊ HOÀI LỰC25/08/200124.2Tiếng Anh
775 CKK0136NGUYỄN ĐỨC LƯƠNG10/01/200120.5Kế toán
776 CKK0744ĐINH MAI LƯU08/09/2001218QTKD Du lịch - Lữ Hành
777 CKK1064LÊ THỊ QUỲNH LƯU20/05/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
778 CKK1499LÊ ANH LƯU03/06/200121.2Quản trị kinh doanh
779 CKK1904NGÔ VĂN LƯU03/01/200121.1Quản trị khách sạn
780 CKK1277TIÊU THỊ THU LUYẾN08/09/200118.55Quản trị khách sạn
781 CKK1271VĂN THỊ LUYẾN10/01/200122.1Kế toán
782 CKK0557THÁI THỊ LUYẾN25/06/200120.4Quản trị khách sạn
783 CKK0474LÊ THỊ CẨM LY05/06/200124.2Quản trị kinh doanh
784 CKK0395BÙI LÊ HIỂU LY00/01/190026.7Quản trị kinh doanh
785 CKK0420NGUYỄN THỊ MỸ LY29/05/200125.3Quản trị khách sạn
786 CKK0224LÊ THỊ NGỌC LY29/09/200121.2Tiếng Anh
787 CKK0262NGÔ THỊ MỸ LY16/12/200120.5Quản trị khách sạn
788 CKK0168NGUYỄN THỊ HOÀNG LY05/01/199823.4Kế toán
789 CKK1076LÊ NGUYỄN LI LY10/04/200017.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
790 CKK1053Y LY09/11/200121.6Quản trị kinh doanh
791 CKK1132LÊ THỊ LY LY21/08/200118.4Quản trị khách sạn
792 CKK0903LÊ THỊ CẨM LY08/01/200118.9Quản trị kinh doanh
793 CKK0893LÊ VÕ MAI LY24/10/200120Quản trị Marketing
794 CKK0995PHẠM THỊ LY20/11/200120Quản trị khách sạn
795 CKK1018TRẦN THỊ KHÁNH LY01/01/200121.7Kế toán
796 CKK0810VÕ HUỲNH CẨM LY19/01/200122.3Quản trị khách sạn
797 CKK0627NGUYỄN THỊ LY LY08/10/200119.7Quản trị khách sạn
798 CKK0591CAO THỊ LY LY17/10/200123.3Quản trị kinh doanh
799 CKK1187LÊ THỊ CẨM LY08/01/200120.7Kế toán
800 CKK1218DƯƠNG THỊ LY20/06/200120.5Tài chính - Ngân hàng
801 CKK1403BÙI THỊ ÁNH LY03/04/200118.1Quản trị Marketing
802 CKK1485NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY15/04/200120.5Quản trị kinh doanh
803 CKK1523LÊ NGUYỄN LI LY10/04/200017.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
804 CKK1671LÊ THẢO LY27/03/200123.4Quản trị kinh doanh
805 CKK1868TRẦN THỊ CẨM LY10/07/200120.5Quản trị kinh doanh
806 CKK1840NGUYỄN THỊ CẨM LY10/09/200120.3Quản trị Marketing
807 CKK1749TRẦN THỊ DIỆU LY01/07/200119.5Quản trị khách sạn
808 CKK1786TRƯƠNG THỊ CẨM LY03/10/200123.5Quản trị kinh doanh
809 CKK1524NGUYỄN THỊ LÝ18/02/200123.8Tiếng Anh
810 CKK0096LƯƠNG THỊ LÝ23/07/200121.2Quản trị khách sạn
811 CKK0022HUỲNH THỊ MAI16/02/200121.2Quản trị khách sạn
812 CKK0265LÊ THỊ NGỌC MAI12/05/200120.1Quản trị khách sạn
813 CKK0459ĐINH THỊ MAI04/10/200022.2Quản trị khách sạn
814 CKK0517NGUYỄN THỊ NGỌC MAI12/06/200124.9Quản trị Marketing
815 CKK0685NGUYỄN HOÀNG XUÂN MAI25/09/200120.5Quản trị Marketing
816 CKK1554HỒ THỊ THANH MAI24/06/200122.6Tài chính - Ngân hàng
817 CKK1180ĐINH THỊ SƯƠNG MAI19/05/200122.5Quản trị khách sạn
818 CKK1272BÙI XUÂN MAI09/07/200124.8Quản trị khách sạn
819 CKK1278THÁI THỊ TUYẾT MAI20/11/200121.2Tiếng Anh
820 CKK1168Y MẪN26/01/200122.6Tài chính - Ngân hàng
821 CKK1594PHÙNG NGUYỄN MINH MẪN29/04/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
822 CKK0150PHAN THỊ THUÝ MẬN24/06/200121.2Quản trị khách sạn
823 CKK1137BÙI THI TUYẾT MI22/06/200122.8Quản trị khách sạn
824 CKK1257NGUYỄN THỊ THU MIỀN16/01/200124.4Kế toán
825 CKK1281TRƯƠNG THỊ HỒNG MINH07/04/200118.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
826 CKK1651ĐOÀN THỊ KIM MINH17/03/200123.4Quản trị Marketing
827 CKK1831LÊ THỊ ÁNH MINH18/03/200125.4Quản trị kinh doanh
828 CKK0518TRẦN THỊ PHƯƠNG MINH12/03/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
829 CKK0322NGUYỄN THỊ MINH23/02/200118.7Quản trị khách sạn
830 CKK1688H' MLAK23/03/200121.6Quản trị kinh doanh
831 CKK1679PHAN THỊ HƯƠNG MƠ28/04/200123.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
832 CKK1629LÊ THỊ HÀ MƠ04/01/200119.4Quản trị kinh doanh
833 CKK1578LÊ HOÀNG RI MƠ09/09/209118.7Tiếng Anh
834 CKK0345NGUYỄN THỊ MƠ24/04/200123.3Quản trị khách sạn
835 CKK0141NGUYỄN THỊ HOÀI MƠ01/06/2001238QTKD Du lịch - Lữ Hành
836 CKK1089NGÔ THỊ MƠ27/06/200121.4Quản trị khách sạn
837 CKK1009NGUYỄN THỊ MƠ20/06/199821Quản trị kinh doanh
838 CKK0983TRẦN HOÀI MƠ25/06/2001217QTKD Du lịch - Lữ Hành
839 CKK0688NGUYỄN THỊ HOA MƠ05/09/200120.5Quản trị khách sạn
840 CKK0679NGUYỄN NỮ NHẬT MY09/01/200121.8Kế toán
841 CKK0698TRẦN DIỄM MY12/06/200119.2Tiếng Anh
842 CKK0652TRẦN THỊ TIỂU MY16/09/200121.1Kế toán
843 CKK0827ĐỖ THỊ TRÀ MY25/12/200018.3Dịch vụ pháp lý
844 CKK0875TRẦN THỊ TRÀ MY16/04/200122.8Tiếng Anh
845 CKK1061TRẦN NGUYỄN TRÀ MY16/016/200119.5Quản trị kinh doanh
846 CKK0127NGUYỄN NHẬT MY19/08/200120.5Kế toán
847 CKK0067HỒ DIỄM MY27/02/200121Quản trị khách sạn
848 CKK0434LÊ THỊ HOÀI MY20/06/200121.2Quản trị Marketing
849 CKK0550TRẦN THỊ TRÀ MY13/09/200121.7Kế toán
850 CKK0477NGUYỄN LÊ HỒNG MY13/10/200121.2Quản trị khách sạn
851 CKK1587NGUYỄN THỊ DIỄM MY07/01/200114.65Quản trị kinh doanh
852 CKK1479TRẦN HÒA MY28/04/200116.8Quản trị khách sạn
853 CKK1284LÊ KIM NGÂN MY02/02/200120.5Quản trị khách sạn
854 CKK1300THÂN LÊ HOÀI MY20/05/200115.9Quản trị khách sạn
855 CKK1382TRƯƠNG THỊ HÀ MY12/01/200122.9Quản trị kinh doanh
856 CKK1337NGUYỄN THỊ LỆ MY13/12/200119.7Kế toán
857 CKK1327NGUYỄN THỊ DIỄM MY25/02/200121.7Quản trị kinh doanh
858 CKK1369LÊ THỊ MY MY24/06/200120.8Tiếng Anh
859 CKK1841NGUYỄN ÁNH MY06/07/20021.3Quản trị khách sạn
860 CKK1799PHAN THỊ TRÀ MY10/12/200116Quản trị khách sạn
861 CKK1754PHẠM THỊ MY08/10/200123.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
862 CKK0425NGUYỄN PHÚ MỸ23/01/200121.2Kế toán
863 CKK0244PHÙNG THỊ MỸ22/08/200120.5Quản trị khách sạn
864 CKK1070VÕ THỊ THÚY MỸ11/04/200122.9Quản trị khách sạn
865 CKK0878TRẦN THỊ MỸ19/12/200121.6Quản trị khách sạn
866 CKK0922ĐỖ HOÀI MỸ20/02/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
867 CKK0758NGUYỄN THỊ ÁI MỸ01/07/200121.4Kế toán
868 CKK0743NGUYỄN NY NA15/01/200121.2Quản trị khách sạn
869 CKK0858NGUYỄN THỊ LÊ NA04/11/200120.5Kế toán
870 CKK0646TRẦN KIM NA10/01/2001212QTKD Du lịch - Lữ Hành
871 CKK0580NGUYỄN LÊ HOÀNG NA19/02/200120.5Dịch vụ pháp lý
872 CKK0965TRƯƠNG LY NA31/12/200113.7Quản trị khách sạn
873 CKK1042PHAN THỊ THÚY NA23/05/200122.6Quản trị khách sạn
874 CKK0246ĐOÀN THỊ LY NA28/04/200120.5Quản trị khách sạn
875 CKK0166TRẦN THỊ THÚY NA05/05/200120.5Quản trị khách sạn
876 CKK0182PHẠM THỊ TƯỜNG NA11/03/200019.5Tiếng Anh
877 CKK0064CAO THỊ NI NA07/01/200121.7Quản trị khách sạn
878 CKK0291LƯƠNG THỊ NA06/09/200021.4Quản trị kinh doanh
879 CKK1811NGUYỄN THỊ MỸ NA30/10/200120Kế toán
880 CKK1584NGUYỄN THỊ NGỌC NA08/11/200022.1Quản trị khách sạn
881 CKK1489TRẦN THỊ NI NA17/10/200120.2Quản trị kinh doanh
882 CKK1575NGÔ TẤN NAM18/11/200120.5Công nghệ thông tin
883 CKK1609TRẦN DUY NAM29/06/200122.5Quản trị kinh doanh
884 CKK1230NGUYỄN HOÀNG NAM25/01/200116.7Dịch vụ pháp lý
885 CKK1105NGUYỄN THỊ HOÀI NAM09/04/200119.7Quản trị khách sạn
886 CKK1127NGUYỄN THỊ HẰNG NGA26/03/200121.8Quản trị kinh doanh
887 CKK1047HỒ THỊ TẪM NGA24/09/200125.5Kế toán
888 CKK1067NGUYỄN THỊ NGA23/09/200122.7Tiếng Anh
889 CKK0902ĐOÀN THỊ THÚY NGA17/08/200122.3Quản trị khách sạn
890 CKK0673HOÀNG THỊ TÚ NGA08/09/200123.6Kế toán
891 CKK0298A VIẾT NGA28/07/200022.1Tiếng Anh
892 CKK0304NGUYỄN THỊ TỐ NGA04/01/200020.5Kế toán
893 CKK0478NGUYỄN THỊ BÉ NGA09/05/200020.5Kế toán
894 CKK0467THÁI THỊ NGA09/04/200121.2Quản trị khách sạn
895 CKK0030NGUYỄN THỊ HẰNG NGA20/09/200119.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
896 CKK0002NGUYỄN THÚY NGA01/02/200120.5Quản trị khách sạn
897 CKK0271HUỲNH XUÂN NGA20/08/200119.4Quản trị khách sạn
898 CKK1268NGUYỄN THỊ HỒNG NGA25/08/200121.6Kế toán
899 CKK1245LÊ THỊ TỐ NGA01/02/200122Tiếng Anh
900 CKK1312PHAN THỊ QUỲNH NGA06/06/200124Kế toán
901 CKK1441TRẦN THÚY NGA21/06/200115.95Kế toán
902 CKK1690BÙI THANH NGA14/04/200122.3Quản trị khách sạn
903 CKK1720NGUYỄN THỊ NGA18/12/200120.5Quản trị kinh doanh
904 CKK1745THỦY THỊ TUYẾT NGA06/10/200122.2Quản trị khách sạn
905 CKK1255HUỲNH THỊ THU NGÀ03/08/200122.5Kế toán
906 CKK1256TRẦN THỊ HIẾU NGÂN05/05/200112.5Kế toán
907 CKK1265NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN28/10/200123.4Kế toán
908 CKK1266ĐẶNG THỊ THANH NGÂN24/10/200121.5Quản trị khách sạn
909 CKK1292LÊ THỊ NGÂN14/06/200121Tiếng Anh
910 CKK1193NGUYỄN THỊ DẠ NGÂN18/08/200121.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
911 CKK1376HỒ THỊ HIẾU NGÂN23/12/200013.75QTKD Du lịch - Lữ Hành
912 CKK1394NGUYỄN THỊ NGÂN28/02/200118.7Quản trị khách sạn
913 CKK1364TRẦN THỊ ÚT NGÂN20/11/200121.1Tiếng Anh
914 CKK1355PHAN THỊ NHƯ NGÂN21/11/200115.85Quản trị khách sạn
915 CKK1669PHAN THỊ THU NGÂN26/06/200123.6Quản trị khách sạn
916 CKK1571NGUYỄN THỊ THU NGÂN07/06/200118.05QTKD Du lịch - Lữ Hành
917 CKK1472ĐẶNG THỊ KIM NGÂN00/01/190018.9Kế toán
918 CKK1817TRẦN THỊ THÙY NGÂN20/07/200118.9Tiếng Anh
919 CKK1941PHAN THỊ HỒNG NGÂN30/11/200113.1Kế toán
920 CKK0180ĐOÀN THỊ THỦY NGÂN04/04/200121.2Quản trị kinh doanh
921 CKK0196NGUYỄN THỊ HẠ NGÂN10/01/200125.1Quản trị kinh doanh
922 CKK0208NGUYỄN THỊ KIM NGÂN23/10/200118Quản trị kinh doanh
923 CKK0004TRẦN THỊ NGÂN03/10/200013Quản trị khách sạn
924 CKK0035HỒ THỊ THANH NGÂN15/03/200120.3Quản trị khách sạn
925 CKK0470NGUYỄN KIM NGÂN03/12/200121.9Tiếng Anh
926 CKK0440ĐOÀN THỊ KIM NGÂN05/03/200120.5Công nghệ thông tin
927 CKK0572TRẦN THỊ THANH NGÂN02/12/200122.8Tiếng Anh
928 CKK0574NGUYỄN THANH NGÂN26/07/200118.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
929 CKK0359PHẠM HIẾU NGÂN02/04/2001223Kế toán
930 CKK0418GIANG HIẾU NGÂN20/04/200118.9Tiếng Anh
931 CKK0618NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN28/10/200120.8Quản trị khách sạn
932 CKK0840LÊ TRẦN HIẾU NGÂN10/04/200121.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
933 CKK0767NGUYỄN THỊ THU NGÂN11/07/200122.2Quản trị Marketing
934 CKK0771LÊ THỊ NGÂN19/04/200123.2Quản trị khách sạn
935 CKK0916HỒ KIM NGÂN17/04/200122.9Quản trị khách sạn
936 CKK1013THÂN HOÀNG NGÂN26/07/200118.95Quản trị khách sạn
937 CKK1077TRẦN THỊ THANH NGÂN04/09/200116.75QTKD Du lịch - Lữ Hành
938 CKK1143HỒ THỊ MINH NGÂN23/07/200122.5Tiếng Anh
939 CKK0905NGUYỄN THỊ NGHI05/11/200124.5Tiếng Anh
940 CKK0462NGÔ TỊNH NGHI26/01/200119.3Quản trị kinh doanh
941 CKK0428TRẦN HOÀNG NGHĨA08/12/200119.5Công nghệ thông tin
942 CKK1483NGUYỄN TRỌNG NGHĨA05/04/200117.7Quản trị khách sạn
943 CKK1439NGUYỄN THUẬN NGHĨA26/09/200118.3Quản trị khách sạn
944 CKK0694BÙI THỊ MỸ NGOAN16/02/200122.8Quản trị kinh doanh
945 CKK0606LÊ THỊ HOÀI NGỌC28/06/200121.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
946 CKK0802LÊ THỊ THU NGỌC12/11/200123.3Quản trị kinh doanh
947 CKK0773HỒ THỊ BÍCH NGỌC07/09/200121.2Tài chính - Ngân hàng
948 CKK0854PHAN MINH NGỌC28/08/200124Quản trị kinh doanh
949 CKK0389NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC24/01/200121.3Quản trị khách sạn
950 CKK0364XA THỊ NGỌC01/12/200121.2Tiếng Anh
951 CKK0326NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC27/04/200120.5Quản trị Marketing
952 CKK0312ĐẶNG THỊ MỸ NGỌC10/06/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
953 CKK0529PHẠM THỊ MỸ NGỌC18/03/200119.5Quản trị khách sạn
954 CKK0151BÙI THỊ NHƯ NGỌC07/04/200121.2Kế toán
955 CKK1296HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC01/09/200123.3Tiếng Anh
956 CKK1294VĂN THỊ NGỌC16/07/200120Tiếng Anh
957 CKK1239KIỀU VÕ NHƯ NGỌC21/11/200117.5Quản trị khách sạn
958 CKK1480TRẦN VĨNH NGỌC18/09/200120.7Công nghệ thông tin
959 CKK1525LÊ THỊ NGỌC27/01/200117.8Quản trị khách sạn
960 CKK1661PHAN THỊ NGỌC01/08/200120.8Kế toán
961 CKK1662NGÔ THỊ HỒNG NGỌC17/10/200121.6Quản trị khách sạn
962 CKK1697NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC05/02/200119.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
963 CKK1923VI THỊ HỒNG NGỌC21/11/200120.5Quản trị khách sạn
964 CKK1758NGUYỄN THỊ ANH NGỌC10/05/200122.2Kế toán
965 CKK1834NGUYỄN THỊ MINH NGỌC15/10/200121.2Tài chính - Ngân hàng
966 CKK1832TRẦN HOÀNG NGUYÊN07/02/200123.5Quản trị Marketing
967 CKK1751NGUYỄN VĂN NGUYÊN24/09/200019.5Công nghệ thông tin
968 CKK1777NGUYỄN DƯƠNG ANH NGUYÊN01/09/200111Quản trị khách sạn
969 CKK1947NGUYỄN THỊ HÀ NGUYÊN10/02'200123.1Quản trị kinh doanh
970 CKK1971ĐÀO THỊ KHẮC NGUYÊN07/10/200121Quản trị kinh doanh
971 CKK1683HỒ BẢO NGUYÊN23/11/200114.75Công nghệ thông tin
972 CKK1652NGUYỄN VĂN NGUYÊN04/11/200121Quản trị khách sạn
973 CKK1396PHẠM THỊ NGUYÊN01/04/200122.1Kế toán
974 CKK0511NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN22/12/200019.6Quản trị khách sạn
975 CKK0405NGUYỄN THỤC NGUYÊN02/07/200120.5Quản trị khách sạn
976 CKK0788TRẦN THẢO NGUYÊN22/06/200117.9Quản trị khách sạn
977 CKK0939NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN21/10/200119.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
978 CKK0564NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT29/07/199818.5Kế toán
979 CKK0458VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT25/03/200126.8Quản trị khách sạn
980 CKK0155NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT19/08/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
981 CKK0955VÕ THỊ THU NGUYỆT21/11/200121.4Quản trị kinh doanh
982 CKK1160NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT24/10/200122Tiếng Anh
983 CKK1060NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT23/11/200123.8Quản trị khách sạn
984 CKK1038PHẠM THỊ NGUYỆT07/06/200120.3Quản trị kinh doanh
985 CKK1262HỒ THỊ NGUYỆT10/12/200017.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
986 CKK1686TRẦN THỊ NGUYỆT13/09/200120.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
987 CKK1468LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT19/10/200122.9Kế toán
988 CKK1965THÁI THỊ MINH NGUYỆT19/09/2001218Kế toán
989 CKK1902NGUYỄN THỊ NGUYỆT04/07/200120.9Kế toán
990 CKK0269DINH VAN NHAN10/05/200122Quản trị kinh doanh
991 CKK0183LÊ THỊ THANH NHÀN18/12/200120Tiếng Anh
992 CKK0819PHẠM THỊ NHÀN20/03/200121.7Quản trị kinh doanh
993 CKK0721NGUYỄN THỊ KHÁNH NHÀN26/03/200121.2Kế toán
994 CKK1764PHAN THỊ THANH NHÀN14/06/200118QTKD Du lịch - Lữ Hành
995 CKK1449LÊ THỊ THÙY NHÂN28/01/200115.2Tiếng Anh
996 CKK1526NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN19/02/200122.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
997 CKK1653VĂN THÀNH NHÂN29/12/200116.4Quản trị kinh doanh
998 CKK1320PHẠM THỊ NHÂN20.08.200017.2Quản trị khách sạn
999 CKK0655TRƯƠNG THỊ NHÂN04/06/200121.7Kế toán
1000 CKK0612LÊ VĂN NHẬT20\12\200116QTKD Du lịch - Lữ Hành
1001 CKK1035LÊ HỒNG NHẬT19.5.200114.15Quản trị khách sạn
1002 CKK0234HỒ ĐÌNH NHẬT05/06/200120.5Dịch vụ pháp lý
1003 CKK0117TRẦN THỊ KHÁNH NHẬT20/09/200120.5Kế toán
1004 CKK0093TRẦN THỊ KHÁNH NHẬT20/09/200120.5Kế toán
1005 CKK1291NGUYỄN HÀ DUY NHẬT15/08/200115.8Công nghệ thông tin
1006 CKK1615LÊ THANH NHẬT20/07/199918.7Công nghệ thông tin
1007 CKK1568VÕ VĂN HÙNG NHẬT28/02/200116.4Công nghệ thông tin
1008 CKK1505NGUYỄN NGỌC ANH NHI19/10/200120.7Quản trị khách sạn
1009 CKK1706ĐOÀN THỊ HÀ NHI13/10/200113.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1010 CKK1738PHAN THỊ NHI20/06/200221.5Quản trị kinh doanh
1011 CKK1295NGUYỄN THỊ THÁI NHI13/10/200122.4Quản trị khách sạn
1012 CKK1240PHẠM THỊ TUYẾT NHI21/11/200120.4Tiếng Anh
1013 CKK1203NGÔ THỊ LAN NHI20/02/200118.9Quản trị kinh doanh
1014 CKK1229PHAN UYÊN NHI13/11/200120.5Quản trị khách sạn
1015 CKK1347NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI18/05/200119.1Quản trị kinh doanh
1016 CKK1406VÕ VÂN NHI13/09/200119.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1017 CKK1412LÊ THỊ THẢO NHI25/04/200116.75Tiếng Anh
1018 CKK1414VÕ THỊ PHƯƠNG NHI31/10/200120.6Quản trị khách sạn
1019 CKK1827TRẦN THỊ NHI28/10/200120.5Kế toán
1020 CKK1869VÕ THI TUYẾT NHI22/11/200120.5Quản trị Marketing
1021 CKK0099TRẦN THỊ Ý NHI13/02/200124Kế toán
1022 CKK0011TRƯƠNG THỊ NHI20/06/200121Kế toán
1023 CKK0216LÊ THỊ MỸ NHI28/11/200020.9Tiếng Anh
1024 CKK0268NGUYỄN THỊ YẾN NHI04/05/200121Quản trị khách sạn
1025 CKK0284LÊ THỊ HÀ NHI03/04/200118.1Quản trị khách sạn
1026 CKK0185HỒ THỊ TRÚC NHI10/05/200120.5Quản trị khách sạn
1027 CKK0170TRẦN THỊ THẢO NHI13/08/200120.7Quản trị kinh doanh
1028 CKK0448VÕ THỊ YẾN NHI16/01/200121.2Quản trị khách sạn
1029 CKK0524NGUYỄN THỊ BẢO NHI01/09/200021.2Quản trị kinh doanh
1030 CKK0409NGUYỄN THỊ NHI16/08/200019.9Tiếng Anh
1031 CKK0315NGÔ THỊ TƯỜNG NHI14/02/200121.2Quản trị khách sạn
1032 CKK0296NGUYỄN THỊ KIỀU NHI16/06/200120.7Kế toán
1033 CKK0332LÊ THỊ THẢO NHI06/10/200121.2Tiếng Anh
1034 CKK0333HỒ THỊ TUYẾT NHI22/12/200124.5Kế toán
1035 CKK1118NGÔ LÂM NHI28/07/200118.25Tài chính - Ngân hàng
1036 CKK1119NGUYỄN THỊ YẾN NHI22/01/200121.7Quản trị khách sạn
1037 CKK1120LÊ THỊ YẾN NHI20/02/200123.9Quản trị kinh doanh
1038 CKK1121NGUYỄN THỊ YẾN NHI02/07/200117.8Quản trị kinh doanh
1039 CKK1021NGUYỄN THỊ THẢO NHI06/12/200121.7Kế toán
1040 CKK0928NGÔ THỊ UYỂN NHI08/04/200125Quản trị kinh doanh
1041 CKK0929NGÔ UYỄN NHI02/12/200120.9Quản trị Marketing
1042 CKK0610LÊ THỊ NHI23/01/200122.3Kế toán
1043 CKK0595ĐỖ NGUYỄN YẾN NHI07/04/200120Kế toán
1044 CKK0670PHẠM HỒNG NHI01/04/200120.5Tiếng Anh
1045 CKK0684NGUYỄN THỊ HỒNG NHI31/01/200120.5Quản trị khách sạn
1046 CKK0675LÊ ĐOÀN YẾN NHI17/03/200121.2Quản trị khách sạn
1047 CKK0709NGUYỄN THỊ UYỂN NHI26/06/200122.7Quản trị kinh doanh
1048 CKK0870VÕ THỊ ÁI NHI20/07/200122.8Kế toán
1049 CKK0794ĐÀO THỊ HẠ NHI01/06/200121.3Quản trị khách sạn
1050 CKK0752LÊ NGỌC NHI17/02/200120.6Quản trị Marketing
1051 CKK0750NGUYỄN THỊ NHỊ26/05/20017.8Quản trị khách sạn
1052 CKK1304NGUYỄN THỊ THU NHỊ02/03/200116.25QTKD Du lịch - Lữ Hành
1053 CKK1967LÊ VĂN NHIỀU03/06/200121.2Công nghệ thông tin
1054 CKK0982NGUYỄN THỊ NHỚ06/02/200118.2Quản trị kinh doanh
1055 CKK0240TRẦN THỊ NHỚ01/01/200120.5Kế toán
1056 CKK0068BLÚP THỊ NHƠN08/01/200120Quản trị khách sạn
1057 CKK1397NGUYỄN NGỌC NHƠN01/04/200118.8Công nghệ thông tin
1058 CKK1550BÙI THỊ NHƯ08/12/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1059 CKK1450TRẦN THỊ THẢO NHƯ28/02/200121.1Quản trị khách sạn
1060 CKK1901LÊ THỊ TÂM NHƯ19/02/20015.6Quản trị kinh doanh
1061 CKK0044NGUYỄN THỊ XUÂN NHƯ12/10/200120.5Quản trị khách sạn
1062 CKK0045HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ21/10/200122Quản trị khách sạn
1063 CKK0249TRẦN THỊ QUYGNH NHƯ24/05/200121.2Quản trị kinh doanh
1064 CKK0192NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ02/07/200120.5Quản trị khách sạn
1065 CKK0198NGUYỄN TRẦN TÚ NHƯ05/01/200123.2Quản trị khách sạn
1066 CKK0346NGUYỄN HUỲNH NHƯ05/06/200122.6Quản trị khách sạn
1067 CKK0319NGUYỄN THỊ ÁI NHƯ04/05/200122.5Tiếng Anh
1068 CKK0539ĐỖ THỊ HOÀI NHƯ29/11/201120.4Quản trị Marketing
1069 CKK0563TRỊNH THỊ Ý NHƯ21/01/200120.5Quản trị kinh doanh
1070 CKK0977NGUYỄN QUỲNH NHƯ08/10/200123.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
1071 CKK0932LÊ THỊ QUỲNH NHƯ23/08/200126.1Quản trị khách sạn
1072 CKK1074NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ18/10/200121.1Quản trị kinh doanh
1073 CKK0851NGUYỄN THỊ TỐ NHƯ14/06/200121.2Quản trị kinh doanh
1074 CKK0708NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ17/10/200120Quản trị khách sạn
1075 CKK0713LÊ THỊ BÌNH NHƯ06/12/200120.5Tài chính - Ngân hàng
1076 CKK0647TRẦN QUỲNH NHƯ02/08/200121.2Quản trị kinh doanh
1077 CKK0631NGUYỄN THỊ NHUNG05/10/200123.6Quản trị khách sạn
1078 CKK0590BÙI THỊ HỒNG NHUNG13/04/200123.2Dịch vụ pháp lý
1079 CKK0607LÊ THỊ HỒNG NHUNG25/01/200121.2Kế toán
1080 CKK0682NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG06/02/200123.5Quản trị kinh doanh
1081 CKK0869UNG THỊ MỸ NHUNG06/01/200121.6Quản trị kinh doanh
1082 CKK0842VÕ THỊ TUYẾT NHUNG29/08/200116Kế toán
1083 CKK0781HỒ SỸ KIM NHUNG24/09/200121.2Quản trị kinh doanh
1084 CKK1041NGUYỄN THỊ THUỲ NHUNG24/07/200121.2Kế toán
1085 CKK1092TRẦN THỊ HUYỀN NHUNG09/06/200121Quản trị khách sạn
1086 CKK1150NGUYỄN THỊ NHUNG28/01/200117.5Tiếng Anh
1087 CKK0998LÊ THỊ HỒNG NHUNG20/02/200120.9Quản trị kinh doanh
1088 CKK0386NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG22/12/200118.7Kế toán
1089 CKK0397NGUYỄN HỒNG NHUNG10/12/200121.2Quản trị khách sạn
1090 CKK0233DƯƠNG THỊ PHƯƠNG NHUNG28/05/200120.5Kế toán
1091 CKK1974HÀ THỊ THUỲ NHUNG02/11/199922.9Tiếng Anh
1092 CKK1833ĐOÀN THỊ KIM NHUNG22/08/200122.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1093 CKK1771ĐÀO THỊ HỒNG NHUNG15/01/200118Tiếng Anh
1094 CKK1692NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG26/04/200121Quản trị khách sạn
1095 CKK1630NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG09/04/200120.8Kế toán
1096 CKK1421LÊ THỊ HỒNG NHUNG16/06/200121Quản trị khách sạn
1097 CKK1279NGUYỄN THỊ THANH NHUNG02/08/200120.05Kế toán
1098 CKK1260TRẦN THỊ NHUNG03/04/200122.8Kế toán
1099 CKK1228NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG06/06/200120.6Quản trị khách sạn
1100 CKK0023TRẦN THỊ THANH NHỤY29/04/200121.2Quản trị khách sạn
1101 CKK0728ĐOÀN THỊ CẨM NI07/02/200120.3Kế toán
1102 CKK1918LÂM THỊ NI01/09/200119.6Tiếng Anh
1103 CKK1798H HƯƠNG NIÊ03/02/200118.2Kế toán
1104 CKK0412H-MI RIAM NIÊ24/10/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1105 CKK0880LÊ THỊ HỒNG NIÊN14/09/200120.5Quản trị kinh doanh
1106 CKK1721A LĂNG THỊ MY NIN11/03/200120.4Tiếng Anh
1107 CKK0859NGÔ THỊ HỒNG NINH22/05/200122.2Quản trị khách sạn
1108 CKK0102HỒ VIẾT KIỀU NINH23/06/200121.2Quản trị kinh doanh
1109 CKK0147PHAN THỊ NỞ09/01/200120.5Kế toán
1110 CKK1484HỒ THỊ NỮ08/01/200120.5Tài chính - Ngân hàng
1111 CKK1206NGUYỄN THỊ NỮ05/04/200118Tiếng Anh
1112 CKK1498TRẦN THỊ MỸ NƯƠNG05/10/200116.4Quản trị Marketing
1113 CKK1254TRẦN THỊ MỸ NY25/05/200118QTKD Du lịch - Lữ Hành
1114 CKK1423LÊ THỊ NY16/04/200117.15Tiếng Anh
1115 CKK0241NGUYỄN THỊ HÀN NY17/02/200126.3Tiếng Anh
1116 CKK0177HUỲNH ĐOÀN THỊ KIM OANH02/07/200120.5Kế toán
1117 CKK0078RƠ CHÂM OANH04/02/200118.8Quản trị kinh doanh
1118 CKK0086VÕ HOÀNG OANH15/01/200120.5Kế toán
1119 CKK0492ĐỖ THỊ KIỀU OANH06/11/200121.2Quản trị khách sạn
1120 CKK0820NGUYỄN THỊ KIM OANH06/03/200122.1Quản trị khách sạn
1121 CKK0683NGUYỄN THỊ OANH28/10/200119.5Kế toán
1122 CKK0992TÔ THỊ KIM OANH17708/200119.3Quản trị kinh doanh
1123 CKK0984NGUYỄN THỊ KIỀU OANH17/10/200122.2Quản trị khách sạn
1124 CKK1075NGUYỄN THỊ KIỀU OANH04/10/200119.6Kế toán
1125 CKK1062BÙI LÊ HOÀNG OANH19/04/200121.7Tiếng Anh
1126 CKK1205NGUYỄN THỊ THU OANH24/09/200118.8Tiếng Anh
1127 CKK1654LƯƠNG HOÀNG OANH20/04/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
1128 CKK1164LƯƠNG HOÀNG OQNH20/04/200120QTKD Du lịch - Lữ Hành
1129 CKK0020 PEN25/04/200017.3Quản trị khách sạn
1130 CKK1607HỒ THỊ HƯƠNG PHẤN01/02/200117.7Quản trị kinh doanh
1131 CKK1275LƯƠNG BÌNH PHÁP27/02/200118.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1132 CKK1597NGUYỄN CÔNG THỊNH PHÁT25/01/200119.55Công nghệ thông tin
1133 CKK1741HUỲNH THÀNH PHÁT24/08/200119.7Quản trị kinh doanh
1134 CKK1148LÊ TRUNG PHÁT07/02/200118#N/A
1135 CKK0533RƠCHÂM H' PHÊ31/01/200021.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1136 CKK1935HUỲNH THỊ PHÊ11/04/200124Quản trị Marketing
1137 CKK0406TRẦN ANH PHI15/09/199915.8Quản trị Marketing
1138 CKK0329HOÀNG ANH PHI10/04/200121.2Tiếng Anh
1139 CKK0207TRẦN PHONG10/04/200120.5Quản trị Marketing
1140 CKK0238HUỲNH VĂN TIÊN PHONG25/09/200124.3Công nghệ thông tin
1141 CKK1045ĐÀO THANH PHONG26/07/200116Quản trị Marketing
1142 CKK0959TRẦN DUY PHONG26/10/200121.6Quản trị kinh doanh
1143 CKK0966COOR PHONG20/09/200018Quản trị kinh doanh
1144 CKK1139NGUYỄN THỊ BẢO PHÚC14/08/200122.7Quản trị kinh doanh
1145 CKK0206NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC24/04/200120.5Quản trị khách sạn
1146 CKK0113PHẠM THỊ THANH PHÚC07/06/200120.5Kế toán
1147 CKK0128HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC05/11/200121.2Kế toán
1148 CKK1631TRẦN VĂN PHÚC29/11/200119.7Công nghệ thông tin
1149 CKK1558NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC19/03/200122.7Quản trị khách sạn
1150 CKK0373ĐINH PHỨI01/01/200023.2Quản trị khách sạn
1151 CKK0138ĐẶNG THỊ MỸ PHỤNG09/01/200114Quản trị khách sạn
1152 CKK0901NGUYỄN THỊ Y PHỤNG21/01/200020.5Tiếng Anh
1153 CKK1821TRẦN NHỊ TIỂU PHỤNG25/01/200114.2Quản trị kinh doanh
1154 CKK1274VÕ HỒNG PHƯỚC10/01/200118.25Công nghệ thông tin
1155 CKK0934PHẠM NGUYỄN GIA PHƯỚC03/10/200117.6Quản trị kinh doanh
1156 CKK0267LÊ THỊ PHƯỚC29/08/200121Tài chính - Ngân hàng
1157 CKK0126NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG22/06/2000198Tiếng Anh
1158 CKK0360VŨ LÂM PHƯƠNG10/11/200121.9Quản trị kinh doanh
1159 CKK0450TRẦN YẾN PHƯƠNG25/04/200118.2Dịch vụ pháp lý
1160 CKK0456VÕ THỊ PHƯƠNG21/04/200016.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
1161 CKK0945PHAN THỊ QUÝ PHƯƠNG16/09/200122.9Công nghệ thông tin
1162 CKK0925NGUYỄN THÙY PHƯƠNG15/01/200120.5Kế toán
1163 CKK0972NGUYỄN THỊ PHƯƠNG18/06/200120.1Kế toán
1164 CKK1107NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG21/10/200122Quản trị kinh doanh
1165 CKK1100TRẦN ĐỖ THANH PHƯƠNG10/03/200113.7Quản trị khách sạn
1166 CKK1052VÕ THỊ XUÂN PHƯƠNG04/11/200121.5Quản trị khách sạn
1167 CKK1023PHAN THỊ QUÝ PHƯƠNG16/09/200122.8Quản trị kinh doanh
1168 CKK1029HOÀNG THỊ XUÂN PHƯƠNG15/12/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
1169 CKK1094NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG02/08/200120.6Quản trị khách sạn
1170 CKK0701PHẠM MỸ PHƯƠNG16/08/200121.2Kế toán
1171 CKK0706NGUYỄN THỊ PHƯƠNG23/01/200122.6Quản trị kinh doanh
1172 CKK0598ĐOÀN THỊ THUÝ PHƯƠNG20/03/200118.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1173 CKK0596ĐỖ THỊ THANH PHƯƠNG02/11/2000204QTKD Du lịch - Lữ Hành
1174 CKK0584NGUYỄN THỊ PHƯƠNG28/06/200121.7Kế toán
1175 CKK0623NGUYỄN THỊ CÚC PHƯƠNG07/01/200123.4Quản trị khách sạn
1176 CKK0835BÙI THỊ NGỌC PHƯƠNG10/09/200121.2Quản trị kinh doanh
1177 CKK1346VÕ THỊ THU PHƯƠNG05/10/200120Quản trị Marketing
1178 CKK1358PHẠM THỊ PHƯƠNG13/02/200020.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1179 CKK1555MAI THỊ NHƯ PHƯƠNG23/03/200119.9Quản trị kinh doanh
1180 CKK1632ĐÀO THỊ THANH PHƯƠNG07/08/20017.2Tiếng Anh
1181 CKK1633NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯƠNG25/07/200120.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1182 CKK1908NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG01/04/200020.6Quản trị khách sạn
1183 CKK1348BÙI THỊ PHƯỜNG19/02/200121.6Quản trị Marketing
1184 CKK1835LÊ THỊ KIM PHƯỢNG23/10/20016.8Quản trị khách sạn
1185 CKK1762PHẠM THỊ THU PHƯỢNG15/03/200118Quản trị khách sạn
1186 CKK1937NGUYỄN THỊ THU PHƯỢNG31/10/200116Kế toán
1187 CKK1442NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG25/08/200019.45Tiếng Anh
1188 CKK1734NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯỢNG01/01/200120.9Quản trị kinh doanh
1189 CKK0864NGUYỄN THỊ PHƯỢNG10/06/200123.5Quản trị kinh doanh
1190 CKK0747NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG28/08/200120.5Quản trị khách sạn
1191 CKK1078NGUYỄN ĐANG PHƯỢNG19/06/200116.95Quản trị kinh doanh
1192 CKK1072TRẦN THỊ NHƯ PHƯỢNG12/11/200016.35Tài chính - Ngân hàng
1193 CKK0551TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG05/07/200120Quản trị khách sạn
1194 CKK0414A HÓ THỊ BÍCH PHƯỢNG10/06/200118.2Quản trị khách sạn
1195 CKK0008RƠ CHÂM PUNH13/09/200021.2Quản trị khách sạn
1196 CKK0756NGUYỄN THỊ BÍCH QUA18/09/200121.2Kế toán
1197 CKK0963ALĂNG THỊ QUANG24/10/200123Quản trị khách sạn
1198 CKK1309CAO DUY QUANG08/08/200119.2Công nghệ thông tin
1199 CKK1952VÕ VĂN QUANG18/07/200117.5Công nghệ thông tin
1200 CKK1299THÁI ĐÌNH QUỐC11/10/20019.7Công nghệ thông tin
1201 CKK0495NGUYỄN HỮU QUỐC19/01/199923.6Công nghệ thông tin
1202 CKK1930ĐẶNG NGỌC QUÝ09/07/199920.4Quản trị kinh doanh
1203 CKK1725NGUYỄN VĂN QÚY06/03/200120.5Quản trị kinh doanh
1204 CKK1183PHẠM THỊ QUYÊN09-/12/199922.6Quản trị kinh doanh
1205 CKK1801A QUYÊN12/06/200017.2Tiếng Anh
1206 CKK0569TRẦN THU QUYÊN18/02/200120.9Kế toán
1207 CKK0085TRẦN THỊ KIM QUYÊN13/12/200120.5Tài chính - Ngân hàng
1208 CKK0947ĐINH THỊ TIỂU QUYÊN26/04/200115QTKD Du lịch - Lữ Hành
1209 CKK0942BÙI THỊ NHẬT QUYÊN20/04/200123.8Công nghệ thông tin
1210 CKK0808TRẦN THỊ KIM QUYÊN19/09/200120.5Kế toán
1211 CKK0586BÙI THỊ BẢO QUYÊN18/12/200121.2Quản trị kinh doanh
1212 CKK1375NGUYỄN CHƠN QUYẾN22/10/200016.5Tài chính - Ngân hàng
1213 CKK1574NGUYỄN TRƯỜNG QUYỀN08/01/200117.6Công nghệ thông tin
1214 CKK0651TRẦN THỊ THU QUYỀN12/08/200121.7Kế toán
1215 CKK0690HỒ VĂN QUYNH26/04/200116.3Quản trị Marketing
1216 CKK0587BÙI THỊ DIỄM QUỲNH07/12/200121.2Quản trị kinh doanh
1217 CKK0582ĐÀO THỊ QUỲNH04/01/200020.5Quản trị khách sạn
1218 CKK0924NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH28/10/200122.3Quản trị kinh doanh
1219 CKK0904PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH20/10/200122.2Quản trị khách sạn
1220 CKK1033LÊ NHƯ QUỲNH24/09/200122.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1221 CKK0072HỒ THỊ XUÂN QUỲNH19/09/200117Quản trị khách sạn
1222 CKK0500NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH18/03/200121.5Quản trị khách sạn
1223 CKK1470DƯƠNG THỊ DIỄM QUỲNH11/10/200114.7Quản trị khách sạn
1224 CKK1634HOÀNG THỊ DIỄM QUỲNH08/04/200122.5Tiếng Anh
1225 CKK1604HỒ LÊ NHẬT QUỲNH19/10/200119.8Dịch vụ pháp lý
1226 CKK1616TRƯƠNG THỊ DIỄM QUỲNH06/10/200121.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
1227 CKK1402LÊ ĐINH PHƯƠNG QUỲNH16/11/200121.4Tiếng Anh
1228 CKK1404NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH08/12/200120.4Quản trị kinh doanh
1229 CKK1192TRẦN THỊ LÊ QUỲNH21/06/200122.6Tiếng Anh
1230 CKK1917NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH05/10/200113.6Quản trị khách sạn
1231 CKK1975NGÔ DIỄM QUỲNH24/11/200122Kế toán
1232 CKK0220LÊ THỊ KIM RIM10/07/200121.2Quản trị khách sạn
1233 CKK0745THỦY THỊ MAI SA23/06/200123Quản trị kinh doanh
1234 CKK0881PHẠM HOÀNG SA26/03/200019.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1235 CKK1899TRẦN THỊ THU SA20/06/200116.5Tiếng Anh
1236 CKK1527PHAN THỊ QUỲNH SA01/01/200118.6Quản trị khách sạn
1237 CKK0277HỒ THỊ SÁCH22/12/200120.5Quản trị kinh doanh
1238 CKK1136NGUYỄN THỊ BÍCH SANG21/10/200223.2Tiếng Anh
1239 CKK1729NGUYỄN THỊ SANG05/09/200023.8Quản trị khách sạn
1240 CKK1730Y SANG29_01_200120.9Kế toán
1241 CKK1318LÊ ĐỨC SANG02/11/200120Quản trị khách sạn
1242 CKK1330TRẦN VĂN SANG25/10/200121.1Quản trị khách sạn
1243 CKK1793HỒ THỊ SÁU23/04/200113.75Kế toán
1244 CKK0445HUỲNH THỊ SÁU19/06/200121.5Tiếng Anh
1245 CKK1948VÕ THỊ SEN19/05/199922.3Quản trị khách sạn
1246 CKK1909NGUYỄN THỊ HÀ SIÊN02/01/200120.5Quản trị khách sạn
1247 CKK0122HỒ THỊ THU SIÊNG22/11/200121.2Quản trị kinh doanh
1248 CKK0532NAY H SIẾU20/10/200120.5Kế toán
1249 CKK0186TRẦN THANH SƠN08/04/200119.4Quản trị khách sạn
1250 CKK1789TRẦN HỒNG SƠN24/08/200120.9Công nghệ thông tin
1251 CKK1655PHAN TRÙNG SƠN06/04/200122QTKD Du lịch - Lữ Hành
1252 CKK1460CHÂU PHƯỚC SỰ31/08/200120.5Tài chính - Ngân hàng
1253 CKK1656NGUYỄN THỊ SƯƠNG10/06/200123.2Tiếng Anh
1254 CKK1603VÕ THỊ TUYẾT SƯƠNG11/05/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1255 CKK1600VÕ THỊ NGỌC SƯƠNG20/04/200115.25Quản trị khách sạn
1256 CKK1635NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG12/09/200122Quản trị khách sạn
1257 CKK1331NGUYỄN PHẠM VY SƯƠNG26/10/200118.2Tiếng Anh
1258 CKK1429TRẦN THỊ TUYẾT SƯƠNG10/02/200120.5Quản trị khách sạn
1259 CKK1184HỒ THỊ THU SƯƠNG18/07/200121.4Quản trị khách sạn
1260 CKK0253PHẠM THỊ THU SƯƠNG10/03/200118.5Công nghệ thông tin
1261 CKK0012SIU H' SƯƠNG14/06/200119.7Quản trị khách sạn
1262 CKK0010SIU H' SƯƠNG14/06/200120.5Quản trị khách sạn
1263 CKK0494LÊ THỊ ÁNH SƯƠNG06/06/199820.8Tiếng Anh
1264 CKK0339PHAN THỊ ÁNH SƯƠNG25/04/200124.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
1265 CKK0826NGÔ THU SƯƠNG18/08/200121.2Kế toán
1266 CKK0633NGUYỄN THỊ THẢO SƯƠNG01/08/200121.6Quản trị kinh doanh
1267 CKK0838NGUYỄN THỊ THUÝ TÀI17/12/200020.5Công nghệ thông tin
1268 CKK0307NGUYỄN VĂN TÀI01/03/200120.5Công nghệ thông tin
1269 CKK1417TRƯƠNG TẤN TÀI01/10/200121.5Quản trị kinh doanh
1270 CKK1702NGUYỄN TẤN TÀI20/09/200121.3Công nghệ thông tin
1271 CKK1693HOÀNG THANH TÀI02/01/200118.9Quản trị kinh doanh
1272 CKK1713HUỲNH ĐÌNH TÂM14/06/200115.3Quản trị khách sạn
1273 CKK1419VÕ THỊ THANH TÂM10/02/200019.3Công nghệ thông tin
1274 CKK1211NGUYỄN THỊ THANH TÂM11/01/200123.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1275 CKK1802TRẦN THỊ MỸ TÂM04/08/200122.3Tiếng Anh
1276 CKK1752NGUYỄN THỊ THÚY TÂM04/11/200117.7Quản trị Marketing
1277 CKK1772HOÀNG THỊ MINH TÂM27/06/200118Quản trị khách sạn
1278 CKK1824LÊ THỊ THANH TÂM23/02/200117.9Quản trị khách sạn
1279 CKK1946NGUYỄN THỊ TÂM31/10/200121.5Quản trị khách sạn
1280 CKK1933HOÀNG THỊ NHƯ TÂM21/05/200120.3Quản trị Marketing
1281 CKK0336PHẠM THỊ MINH TÂM30/09/200121.1Quản trị kinh doanh
1282 CKK0442NGUYỄN THỊ THANH TÂM25/01/200120.1Kế toán
1283 CKK0041TRẦN THỊ THANH TÂM24/02/200120.5Quản trị khách sạn
1284 CKK0159NGÔ THỊ TÂM30/08/200120.5Quản trị khách sạn
1285 CKK0828HUỲNH THỊ NHẬT TÂM18/01/200122.2Quản trị khách sạn
1286 CKK0822BÙI THỊ THU TÂM08/10/200121.1Tiếng Anh
1287 CKK0676TRẦN THỊ THANH TÂM22/05/200120.5Quản trị khách sạn
1288 CKK1102HOÀNG THỊ THANH TÂM01/01/200119.5Tài chính - Ngân hàng
1289 CKK0949NGUYỄN THỊ THANH TÂM10/02/200119.2Tiếng Anh
1290 CKK0981TRẦN THỊ THANH TÂM12/12/200116.8Kế toán
1291 CKK1085NGUYỄN ĐÌNH TÂN06/01/200117.8Quản trị khách sạn
1292 CKK0674VÕ THỊ THÀNH TÂN17/04/200122.3Quản trị khách sạn
1293 CKK0642PHAN THỊ TÂN04/05/200119.7Quản trị kinh doanh
1294 CKK0877TRẦN TÂN24/06/200019.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1295 CKK0257NGUYỄN THANH TÂN26/04/200121Quản trị khách sạn
1296 CKK0415ĐẬU NHẬT TÂN15/04/199923.3Kế toán
1297 CKK1234NGUYỄN THÀNH TÂN13/05/200119.9Kế toán
1298 CKK1457LƯƠNG VĂN TÂN23/12/200118Công nghệ thông tin
1299 CKK0508A THA12/10/200019.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1300 CKK0115LÊ XUÂN THẠCH11/04/199820.5Công nghệ thông tin
1301 CKK0940PHẠM HOÀI THÁI09/06/200122Kế toán
1302 CKK1636NGUYỄN NGỌC THÁI12/09/200120.5Tiếng Anh
1303 CKK1613PHẠM THỊ THẮM10/01/200124.3Tiếng Anh
1304 CKK0978TRỊNH THỊ THẮM30/12/200120.1Tiếng Anh
1305 CKK1086NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM23/02/200117.5Quản trị kinh doanh
1306 CKK0814VÕ THỊ HỒNG THẮM26/06/200121.2Quản trị khách sạn
1307 CKK0749LƯU THỊ THẮM02/12/200123.2Kế toán
1308 CKK0228PHẠM THỊ NHƯ THẮM28/04/200120.5Quản trị khách sạn
1309 CKK0396TRỊNH THỊ THẮM17/02/200125.2Kế toán
1310 CKK0868TRẦN THỊ THÂN06/11/200122.8Quản trị khách sạn
1311 CKK0825NGUYỄN NGỌC THẮNG22/06/200118.9Tiếng Anh
1312 CKK1157LÊ VĂN CHIẾN THẮNG17/08/200114.6Công nghệ thông tin
1313 CKK0200NGUYỄN THỊ THẮNG08/01/200017.7Quản trị kinh doanh
1314 CKK0108NGUYỄN QUANG THẮNG30/07/200125.5Công nghệ thông tin
1315 CKK1591HỒ THANH THẢNG23/10/200119.3Công nghệ thông tin
1316 CKK1585TẠ THANH THANH16/03/200123.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1317 CKK1345NGUYỄN THỊ THANH21/10/200123.2Kế toán
1318 CKK1916BÙI THỊ THANH25/02/200117.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1319 CKK1826NGUYỄN THỊ CHÂU THANH14/03/200122Kế toán
1320 CKK1763VÕ THỊ THU THANH16/10/200118Tài chính - Ngân hàng
1321 CKK0043HOÀNG THỊ PHƯƠNG THANH22/02/200120.5Quản trị khách sạn
1322 CKK0210ĐẶNG THỊ THANH02/08/200120.5Tiếng Anh
1323 CKK0960NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH27/10/200114.2Quản trị khách sạn
1324 CKK1002TRẦN THỊ THANH THANH26/10/200116.05Quản trị khách sạn
1325 CKK1012NGUYỄN NGỌC THANH18/07/200116.5Công nghệ thông tin
1326 CKK0834ĐOÀN DUY THÀNH07/08/200121.2Công nghệ thông tin
1327 CKK0857HỒ TIẾN THÀNH14/01/20018.8Kế toán
1328 CKK1503NGUYỄN VĂN THÀNH15/09/200119.1Tiếng Anh
1329 CKK1529NGUYỄN HỮU THẠNH03/04/200122.2Quản trị Marketing
1330 CKK1530TRUONG THI THU THAO26/02/200122.5Quản trị khách sạn
1331 CKK1290TRUONG THI THU THAO26/02/200122.5Quản trị khách sạn
1332 CKK1559BÙI THỊ NGUYÊN THÃO22/04/200020.8Quản trị khách sạn
1333 CKK1491LÊ THỊ NGỌC THẢO08/03/200120.9Quản trị khách sạn
1334 CKK1531HOÀNG THỊ THẠCH THẢO12/10/200020.5Quản trị khách sạn
1335 CKK1458VÕ LÊ PHƯƠNG THẢO09/07/200123.3Quản trị khách sạn
1336 CKK1668HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO13/01/200119.2Quản trị khách sạn
1337 CKK1637BÙI THỊ THẢO09/07/200120.1Tiếng Anh
1338 CKK1726LÊ THỊ THU THẢO20/05/200120.5Kế toán
1339 CKK1675TRẦN PHƯƠNG THẢO19/06/200114.15QTKD Du lịch - Lữ Hành
1340 CKK1252HUỲNH THẢO18/07/200114.6Tiếng Anh
1341 CKK1242PHẠM THANH THẢO30/07/200117.2Quản trị khách sạn
1342 CKK1223NGUYỄN THỊ THANH THẢO29/11/200122.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1343 CKK1199DƯƠNG SƠN PHƯƠNG THẢO09/03/200120.5Quản trị khách sạn
1344 CKK1357PHẠM THỊ THU THẢO02/03/200024Kế toán
1345 CKK1335NGUYỄN THỊ THẢO27/09/200123.5Quản trị Marketing
1346 CKK1433NGUYỄN THỊ THU THẢO15/12/200125.8Quản trị khách sạn
1347 CKK1383NGUYỄN THỊ THU THẢO26/09/200122.8Quản trị kinh doanh
1348 CKK1785ĐẶNG THỊ KIM THẢO06/09/200119.6Kế toán
1349 CKK1828TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO22/07/200123.9Quản trị khách sạn
1350 CKK1903VÕ NGUYÊN THẢO06/02/200122.2Quản trị kinh doanh
1351 CKK1889TRẦN THU THẢO11/09/200120.1Quản trị kinh doanh
1352 CKK0850NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO30/01/200123Quản trị kinh doanh
1353 CKK0751NGUYỄN THỊ THU THẢO24/10/200021.2Quản trị khách sạn
1354 CKK0774DƯƠNG NGUYỄN TÂM THẢO10/08/200123.7Kế toán
1355 CKK0760NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO10/10/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1356 CKK0766DƯƠNG THỊ THẢO03/09/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1357 CKK0643PHAN THỊ THANH THẢO21/07/200020.2Quản trị khách sạn
1358 CKK0632NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO13/11/200123.3Tiếng Anh
1359 CKK0985PHẠM THỊ THU THẢO05/09/200118.1Quản trị khách sạn
1360 CKK0988MA THỊ THU THẢO25/04/200122.5Quản trị khách sạn
1361 CKK0935ĐỖ PHƯƠNG THẢO06/09/200117.4Tiếng Anh
1362 CKK1114NGUYỄN THỊ THANH THẢO15/04/200116.8Tiếng Anh
1363 CKK1130HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO20/08/200120.2Quản trị Marketing
1364 CKK1083PHẠM THỊ NGỌC THẢO05/05/200119.5Quản trị Marketing
1365 CKK1046HOÀNG THỊ THẠCH THẢO12/10/200020.5Quản trị khách sạn
1366 CKK0242NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO31/12/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
1367 CKK0205ĐOÀN THỊ PHƯƠNG THẢO25/10/200117QTKD Du lịch - Lữ Hành
1368 CKK0160HOÀNG LÊ THANH THẢO06/04/200120.5Quản trị khách sạn
1369 CKK0149NGUYỄN THỊ THU THẢO06/09/200122.8Quản trị khách sạn
1370 CKK0172NGUYỄN THỊ THU THẢO21/09/200120.5Quản trị khách sạn
1371 CKK0109ĐÀO THỊ KIM THẢO03/05/200120.7Quản trị khách sạn
1372 CKK0074HỒ THỊ THẢO20/03/200121Quản trị khách sạn
1373 CKK0366NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO14/07/200122.1Kế toán
1374 CKK0331NGUYỄN THỊ THẢO17/08/200123.2Quản trị khách sạn
1375 CKK0351BÙI THỊ THẢO06/02/200122.2Kế toán
1376 CKK0489TRẦN THỊ THẢO09/02/199624.4Kế toán
1377 CKK0490PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO20/01/200120Quản trị khách sạn
1378 CKK0436TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO27/05/200121Kế toán
1379 CKK0571LÊ ANH THẢO03/12/200121.2Tiếng Anh
1380 CKK0555NGUYỄN THANH THẢO18/10/200121.2Kế toán
1381 CKK1787NGUYỄN HỮU THẾ02/01/200121.9Quản trị Marketing
1382 CKK1792NGUYỄN HỮU THẾ02/01/200121.9Quản trị Marketing
1383 CKK1048HUỲNH THỊ MINH THÊU22/10/200121.4Quản trị kinh doanh
1384 CKK0993NGUYỄN THỊ TÂY THI09/12/200122.1Tiếng Anh
1385 CKK1850PHÙNG THỊ THI02/11/200126.1Quản trị khách sạn
1386 CKK1302ĐỖ THỊ THI24/11/200124.7Kế toán
1387 CKK1455NGUYỄN THỊ THI22/06/2000228Quản trị khách sạn
1388 CKK1481TRẦN ĐÌNH THI27/07/200124Tài chính - Ngân hàng
1389 CKK1509HÀ THỊ THI13/11/200114.7Kế toán
1390 CKK1676VÕ NGỌC THIÊN16/06/200112.55Công nghệ thông tin
1391 CKK0371ĐINH THỊ THIÊN16/04/200119.6Quản trị khách sạn
1392 CKK0014NGUYỄN XUÂN THIÊN21/01/200120.5Quản trị kinh doanh
1393 CKK0032VÕ ĐÌNH THIÊN05/10/200021.2Quản trị khách sạn
1394 CKK0201PHẠM PHÚ PHƯỚC THIỆN11/10/200120.5Công nghệ thông tin
1395 CKK0100NGUYỄN THỊ THÁI THIỆP26/02/200121.2Quản trị khách sạn
1396 CKK0286LỮ NGUYÊN THIỆU20/08/199616.8Quản trị kinh doanh
1397 CKK1054HỒ HỮU THỊNH26/03/200119Kế toán
1398 CKK0861VÕ CÔNG THỊNH16/06/200119Quản trị kinh doanh
1399 CKK1261NGUYỄN QUỐC THỊNH03/05/200114.75Quản trị khách sạn
1400 CKK1684PHẠM THỊ TRANG THƠ26/08/200119.8Kế toán
1401 CKK1532NGUYỄN THỊ THƠ18/04/200116Quản trị kinh doanh
1402 CKK1966ĐINH THƠ01/01/200120.5Công nghệ thông tin
1403 CKK0309NGUYỄN THỊ THƠ18/04/200118.6Quản trị kinh doanh
1404 CKK0260NGUYỄN VĂN THỔ12/03/200015Công nghệ thông tin
1405 CKK0818THÁI THỊ THANH THỌ13/02/200121.7Quản trị kinh doanh
1406 CKK0620NGUYỄN PHÚC MỸ THỌ20/10/200120.2Quản trị khách sạn
1407 CKK1057HÀ DUNG NHẬT THỌ29/12/200115.75Quản trị Marketing
1408 CKK0927NGUYỄN VŨ KIM THỌ31/10/200115.65Quản trị khách sạn
1409 CKK1142NGUYỄN THỊ KIM THOA19/05/200120.5Quản trị khách sạn
1410 CKK0707HÀ THỊ THOA07/04/200120.5Kế toán
1411 CKK0813HOÀNG THỊ KIM THOA16/03/200121.2Kế toán
1412 CKK0105HÀ THỊ THOA07/04/200119.5Kế toán
1413 CKK0033ĐOÀN THỊ KIM THOA21/07/200123.7Quản trị khách sạn
1414 CKK0018TRẦN THỊ NHƯ THOA10/04/200120.5Quản trị khách sạn
1415 CKK0437LÊ THỊ KIM THOA14/07/200121.2Quản trị khách sạn
1416 CKK0499HỒ THỊ KIM THỎA20/04/200124.8Quản trị khách sạn
1417 CKK1269Y THOANH29/12/200019.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1418 CKK1221NGUYỄN THỊ THỜI18/08/200121.9Quản trị kinh doanh
1419 CKK1387HỒ THỊ THƠM05/10/200117.8Quản trị khách sạn
1420 CKK1434NGUYỄN THỊ THƠM02/02/200124.8Kế toán
1421 CKK0283PƠ LOONG THỊ THƠM17/11/200120.5Quản trị khách sạn
1422 CKK0165ĐỖ THỊ THƠM08/04/200120.5Quản trị khách sạn
1423 CKK1740BÙI THẾ THÔNG23/08/200118Hệ thống thông tin quản lý
1424 CKK1308ĐẶNG THỊ HOÀI THU14/12/200117.8Quản trị kinh doanh
1425 CKK1243NGÔ THỊ THU01/09/200119.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1426 CKK1463PHAN THỊ MINH THU03/10/200121QTKD Du lịch - Lữ Hành
1427 CKK0452TÔN NỮ THỊ THU17/01/200119.1Quản trị kinh doanh
1428 CKK1155LÊ THỊ CẨM THU24/05/200023.6Quản trị kinh doanh
1429 CKK1103HOÀNG THỊ THU25/07/200122Tiếng Anh
1430 CKK1125NGUYỄN THỊ ANH THƯ01/11/200115Tiếng Anh
1431 CKK0923ĐẶNG THỊ MINH THƯ05/01/200123Quản trị khách sạn
1432 CKK0806NGUYỄN THỊ ANH THƯ19/02/200120.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
1433 CKK0715DƯƠNG THỊ ANH THƯ02/05/200122Kế toán
1434 CKK0619NGUYỄN PHẠM ANH THƯ06/07/200120.5Quản trị Marketing
1435 CKK0613LƯƠNG MINH THƯ24/08/200121.2Quản trị kinh doanh
1436 CKK0341NGUYỄN HUỲNH THƯ25/09/200124.4Quản trị kinh doanh
1437 CKK0338NGUYỄN HUỲNH THƯ25/09/200124.4Quản trị kinh doanh
1438 CKK0419VÕ THỊ ANH THƯ11/07,200124.9Quản trị khách sạn
1439 CKK0435ĐINH THỊ MINH THƯ18/12/200023Tiếng Anh
1440 CKK0173VÕ THỊ ANH THƯ11/07/200120.5Quản trị khách sạn
1441 CKK0218TRẦN NGỌC ANH THƯ24/08/200118Tiếng Anh
1442 CKK0039LÊ THỊ DIỆU THƯ27/06/200120.5Quản trị khách sạn
1443 CKK1533ĐINH THỊ MINH THƯ12/11/200124.9Quản trị kinh doanh
1444 CKK1501NGUYỄN PHAN THANH THƯ25/10/200120.5Quản trị khách sạn
1445 CKK1588Y - THƯ14/09/200120.9Quản trị kinh doanh
1446 CKK1570NGUYỄN THỊ ANH THƯ14/06/200120.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1447 CKK1425NGUYỄN MINH THƯ03/09/200122.4Quản trị khách sạn
1448 CKK1750NGUYỄN THỊ ANH THƯ19/05/200117.5Tiếng Anh
1449 CKK1891PHAN THỊ ANH THƯ10/06/200123.4Quản trị khách sạn
1450 CKK1919NGUYỄN VŨ ANH THƯ19/10/200117.4Kế toán
1451 CKK1398MAI VĂN THỨ20/12/200125.1Tiếng Anh
1452 CKK0013HOÀNG Ý THUẦN23/04/200120.5Kế toán
1453 CKK0429ĐỖ THỊ THU THUẬN03/05/199316Kế toán
1454 CKK0521TRẦN THỊ THU THUẬN11/04/200120.5Quản trị khách sạn
1455 CKK1307NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN04/04/200116.75Kế toán
1456 CKK1471VĂN MINH THUẬN17/11/200120.1Quản trị kinh doanh
1457 CKK1599PHẠM VĂN THUẬN17/06/200119.4Tiếng Anh
1458 CKK1219LÊ TÔN THỨC10/07/199918.4Quản trị kinh doanh
1459 CKK0134HỒ THỊ THƯỚC26/07/200120.5Kế toán
1460 CKK0080HUỲNH THỊ HOÀI THƯƠNG15/02/200120.5Quản trị khách sạn
1461 CKK0237THÁI THỊ KIM THƯƠNG27/10/200020.5Quản trị khách sạn
1462 CKK0255NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG08/03/200118.1Kế toán
1463 CKK0473HỒ TRẦN HOÀI THƯƠNG22/05/200123.3Quản trị khách sạn
1464 CKK0293NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG26/05/200120.5Quản trị khách sạn
1465 CKK0804LÊ THỊ NGỌC THƯƠNG04/08/200120.5Kế toán
1466 CKK0841ĐỖ THỊ HOÀI THƯƠNG27/07/200122.6Quản trị khách sạn
1467 CKK0855TRẦN THỊ HÒA THƯƠNG21/10/199922.5Quản trị khách sạn
1468 CKK0980TRẦN THANH THƯƠNG25/02/200119.9Kế toán
1469 CKK1043NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG18/02/200123.2Quản trị khách sạn
1470 CKK1250BÙI THỊ THƯƠNG16/11/200121Kế toán
1471 CKK1381NGUYỄN THỊ MỸ THƯƠNG09/09/200120.2Quản trị kinh doanh
1472 CKK1422TRƯƠNG THỊ MỸ THƯƠNG18/11/200120.7Quản trị Marketing
1473 CKK1443NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG05/10/200120.1Quản trị khách sạn
1474 CKK1534DƯƠNG THỊ THƯƠNG07/05/200118.4Quản trị khách sạn
1475 CKK1551PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG16/02/200121.4Kế toán
1476 CKK1815NGUYỄN HOÀI THƯƠNG14/02/199918.6Dịch vụ pháp lý
1477 CKK1379LÊ THỊ THANH THUÝ11/05/200118.4Tiếng Anh
1478 CKK1171TRẦN THỊ THUÝ30/11/200123.9Tiếng Anh
1479 CKK0146TRẦN THỊ THUÝ26/11/199520.5Kế toán
1480 CKK1735ĐỒNG THỊ NGỌC THUỲ10/02/200120Quản trị kinh doanh
1481 CKK1717BÙI THỊ HỒNG THUỶ26/10/199921.4Tài chính - Ngân hàng
1482 CKK1576NGUYỄN THỊ THUỶ04/02/200115.75Kế toán
1483 CKK1757TRẦN THỊ THU THUỶ29/11/200020.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1484 CKK0313LÊ THỊ THU THUỶ10/08/200123.5Quản trị khách sạn
1485 CKK0558NGUYỄN THỊ THANH THÚY10/11/200121.2Kế toán
1486 CKK0552NGUYỄN THỊ THANH THÚY17/02/200122Quản trị khách sạn
1487 CKK0566ĐỖ THỊ THANH THÚY02/10/200023.6Quản trị khách sạn
1488 CKK0119NGUYỄN THỊ KIM THÚY11/09/200120.5Dịch vụ pháp lý
1489 CKK0028NGUYỄN THỊ THÚY15/01/200021.2Quản trị khách sạn
1490 CKK0073HỒ THỊ THÚY20/03/200121Quản trị khách sạn
1491 CKK0971LÊ THỊ HỒNG THÚY26/04/200124.5Quản trị kinh doanh
1492 CKK0900TRẦN THỊ THÚY02/08/200121.2Kế toán
1493 CKK0852HUỲNH THỊ THÚY09/02/200023.8Kế toán
1494 CKK0874LÊ THỊ DIỄM THÚY18/05/200120.5Tiếng Anh
1495 CKK0759TRẦN THỊ THANH THÚY03/02/200120.4Tài chính - Ngân hàng
1496 CKK0645TÔ THỊ THU THÚY26/04/200123.6Quản trị khách sạn
1497 CKK0712PHẠM THỊ THANH THÚY01/08/200122Quản trị khách sạn
1498 CKK1755LÂM THỊ THÚY04/05/2001227Kế toán
1499 CKK1839NGUYỄN PHƯƠNG THÚY12/07/200121.7Quản trị khách sạn
1500 CKK1504HOÀNG THỊ THÚY08/03/200122Kế toán
1501 CKK1235NGUYỄN THỊ THANH THÚY04/04/200121.4Quản trị Marketing
1502 CKK1247ĐÀO THỊ MINH THÚY16/10/200118.3Kế toán
1503 CKK1569NGUYỄN THỊ THÙY20/11/200121.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1504 CKK1712NGUYỄN THỊ MINH THÙY23/04/200117.7Kế toán
1505 CKK0600HOÀNG THỊ DIỆU THÙY22/08/200124.2Kế toán
1506 CKK0845BÙI THỊ THU THÙY22/10/200126.6Quản trị kinh doanh
1507 CKK0933NGUYỄN THỊ MINH THÙY06/08/200119.6Quản trị khách sạn
1508 CKK1117NGUYỄN BÍCH THÙY18/08/200120.5Kế toán
1509 CKK0411DƯƠNG THỊ THÙY12/05/200120.4Quản trị khách sạn
1510 CKK0290HỒ THỊ THU THỦY15/07/200123.2Quản trị khách sạn
1511 CKK0361TRẦN THỊ LỆ THỦY06/10/200019.4Quản trị khách sạn
1512 CKK0573 THỦY13/04/200120.3Tiếng Anh
1513 CKK0520ĐOÀN THỊ LỆ THỦY24/02/200120.6Quản trị khách sạn
1514 CKK0510ĐOÀN THỊ LỆ THỦY24/02/200117.7Quản trị khách sạn
1515 CKK0538ĐÀM THỊ THỦY03/01/200020.5Quản trị khách sạn
1516 CKK0156BÙI THỊ HỒNG THỦY25/05/200119QTKD Du lịch - Lữ Hành
1517 CKK0285HÀ THỊ THỦY03/04/200121.3Quản trị Marketing
1518 CKK0789NGUYỄN THỊ THỦY20/01/200121.2Kế toán
1519 CKK0625NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY26/10/200122.4Kế toán
1520 CKK0724NGUYỄN THỊ THỦY21/11/200119.7Quản trị kinh doanh
1521 CKK0692LƯƠNG THỊ THANH THỦY22/04/200123.1Kế toán
1522 CKK1687LÊ NHƯ THỦY13/04/200117.7Dịch vụ pháp lý
1523 CKK1535NGUYỄN THỊ THANH THỦY15/04/200119.7Kế toán
1524 CKK1368NGÔ THỊ THU THỦY02/01/200120.8Quản trị kinh doanh
1525 CKK1400PHAN THỊ THANH THỦY08/10/200124.3Quản trị khách sạn
1526 CKK1467TRẦN THỊ XUÂN THUYÊN21/01/200116.9Tiếng Anh
1527 CKK1063PHAN THỊ THUYỀN09/11/200123.1Quản trị khách sạn
1528 CKK1071MAI LÊ ANH THY25/09/200120.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1529 CKK1152LÊ THỊ CẨM THY20/02/200121.2Quản trị khách sạn
1530 CKK0636NGUYỄN THI TIEN16/12/200124Quản trị kinh doanh
1531 CKK0597ĐOÀN THỊ MỸ TIÊN17/10/200118Kế toán
1532 CKK0783VÕ THỊ NGỌC TIÊN08/11/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1533 CKK0964VÕ THỊ THỦY TIÊN09/06/200121.2Quản trị khách sạn
1534 CKK0157TRƯƠNG MỸ HOÀI TIÊN09/04/200120.5Kế toán
1535 CKK0175VÕ HỒ THỦY TIÊN06/09/199318.2Tiếng Anh
1536 CKK0123PHAN THỊ TIÊN13/08/200120.5Tiếng Anh
1537 CKK0388TRẦN THỊ TIÊN24/08/200121.2Quản trị khách sạn
1538 CKK1536NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN20/06/201921.2Kế toán
1539 CKK1566NGUYỄN THỊ THUỶ TIÊN07/08/200122.4Tiếng Anh
1540 CKK1497NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN20/06/200115.35Kế toán
1541 CKK1490NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN20/06/201919.9#N/A
1542 CKK1731NGUYỄN THỊ THANH TIÊN16/03/200114.65Tiếng Anh
1543 CKK1258NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN09/07/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1544 CKK1870NGUYỄN THỊ HOÀNG TIÊN02/11/200117.95QTKD Du lịch - Lữ Hành
1545 CKK1871TRẦN THỊ THẢO TIÊN17/09/200123.2Tiếng Anh
1546 CKK1892CHÂU THỊ TIÊN01/04/200124.6Quản trị kinh doanh
1547 CKK1951TRẦN THỊ THỦY TIÊN01/10/200121.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1548 CKK1781TRỊNH NGỌC THÀNH TIẾN01/05/200120.5Kế toán
1549 CKK1313VÕ MINH TIẾN12/10/200120Quản trị khách sạn
1550 CKK1709BÙI THỊ TIẾN23/03/200122.6Kế toán
1551 CKK1638LÊ THỊ TIẾN03/01/200123.2Tiếng Anh
1552 CKK1510LÊ ANH TIẾN15/12/200119.2Công nghệ thông tin
1553 CKK1561TRẦN HỮU TIẾN12/12/200015.8Công nghệ thông tin
1554 CKK1059LÊ VĂN TIẾN22/03/200120.2Công nghệ thông tin
1555 CKK1090BÙI THỊ TIÊN TIẾN20/02/200118.4Kế toán
1556 CKK0956PHAN THỊ KIM TIỀN07/08/200122.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1557 CKK0831NGÔ THỊ THANH TIỀN31.08.200120.3Quản trị kinh doanh
1558 CKK0486LÊ THỊ MỸ TIỀN27/02/200119.1Kế toán
1559 CKK0264PHẠM THỊ THU TIỀN13/10/200120.5Kế toán
1560 CKK1537PHẠM THỊ THU TIỀN13/10/200120.5Kế toán
1561 CKK1657NGUYỄN THỊ TIỀN16/12/200124Quản trị kinh doanh
1562 CKK0537LƯƠNG THỊ THU TIẾP28/06/200124.6Quản trị khách sạn
1563 CKK1872TRẦN VĂN TÍN27/05/200122.4Quản trị Marketing
1564 CKK1775LÊ THỊ TÌNH31/01/200118Quản trị kinh doanh
1565 CKK1797NGUYỄN THỊ TÌNH05/04/200121.9Quản trị kinh doanh
1566 CKK1939A TÔ24/10/200120.9Tiếng Anh
1567 CKK0686NGUYỄN ĐỨC TOẠI06/04/200124.7Kế toán
1568 CKK1176TRẦN QUỐC TOẢN25/09/200115.25Công nghệ thông tin
1569 CKK1409NGUYỄN TẤN TỚI30/12/200121.8Quản trị kinh doanh
1570 CKK1201NGUYỄN THỊ THANH TRÀ09/02/200021.6Tiếng Anh
1571 CKK0691NGUYỄN SƠN TRÀ09/04/200019Quản trị khách sạn
1572 CKK0787TRẦN THỊ MỸ TRÀ12/05/200121.1Quản trị kinh doanh
1573 CKK1286VÕ NGỌC TRẮC23/10/200119.4Quản trị kinh doanh
1574 CKK1270VÕ THỊ NGỌC TRÂM10/07/200115.5Quản trị kinh doanh
1575 CKK1264ĐINH THỊ TRÂMO3/01/200120.5Quản trị khách sạn
1576 CKK1248PHAN THỊ HUYỀN TRÂM15/10/200122.2Quản trị khách sạn
1577 CKK1214VÕ THỊ TRÂM28/01/200120.2Quản trị khách sạn
1578 CKK1170HỒ THỊ NGỌC TRÂM26/10/200121.7Quản trị khách sạn
1579 CKK1189VÕ THỊ NGỌC TRÂM10/01/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
1580 CKK1197LÊ NGỌC PHƯƠNG TRÂM28/04/200116.9Tiếng Anh
1581 CKK1198NGUYỄN THỊ THUỲ TRÂM08/06/200118.6Kế toán
1582 CKK1413NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM05/08/200021.8Quản trị khách sạn
1583 CKK1389ĐOÀN TRƯƠNG NHÃ TRÂM18/09/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
1584 CKK1311NGUYỄN THỊ QUỲNH TRÂM15/09/200114.4Quản trị khách sạn
1585 CKK1329NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM19/05/200124.8Quản trị kinh doanh
1586 CKK1341NGUYỄN HỒNG TRÂM06/12/200121Quản trị kinh doanh
1587 CKK1670LƯƠNG THỊ THANH TRÂM26/04/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1588 CKK1968NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM18/09/200120.5Quản trị khách sạn
1589 CKK1774LÊ THỊ HUỲNH TRÂM11/01/200118Quản trị Marketing
1590 CKK1769HUỲNH THỊ NGỌC TRÂM26/06/200118Quản trị khách sạn
1591 CKK1886LƯƠNG THỊ TRÂM10/10/200121.5Kế toán
1592 CKK1823PHẠM THỊ THÙY TRÂM05/09/200123.4Tiếng Anh
1593 CKK0641PHẠM THỊ HUỲNH TRÂM07/08/200121.2Quản trị khách sạn
1594 CKK1051LÊ THỊ THÚY TRÂM22/09/200120.5Quản trị khách sạn
1595 CKK1135CAO THỊ NGỌC TRÂM13/09/200125.1Quản trị kinh doanh
1596 CKK1131NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM27/04/200122.3Quản trị khách sạn
1597 CKK1110NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM08/08/200119.3Tài chính - Ngân hàng
1598 CKK0385TRƯƠNG NGỌC TRÂM10/10/200121.1QTKD Du lịch - Lữ Hành
1599 CKK0214NGUYỄN BÍCH TRÂM15/11/200125.6Quản trị khách sạn
1600 CKK0120NGUYÊN THỊ NGỌC TRÂM18/02/200120.5Quản trị khách sạn
1601 CKK0046BÙI THỊ TRÂM08/05/200120.5Quản trị khách sạn
1602 CKK0570HỒ THỊ HUYỀN TRÂN11/06/200121.9Tiếng Anh
1603 CKK0497NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN30/09/200123.7Công nghệ thông tin
1604 CKK0765PHẠM QUỲNH NGỌC TRÂN17/01/200119.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1605 CKK1753LA BẢO TRÂN28/01/200117.9Tiếng Anh
1606 CKK1639NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN10/09/200125.6Kế toán
1607 CKK1395NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN29/10/200120.5Công nghệ thông tin
1608 CKK1280NGUYỄN THỊ HUỲNH TRÂN18/05/200123.1Quản trị khách sạn
1609 CKK1289PHẠM THU TRANG17/03/200122.7Kế toán
1610 CKK1208NGÔ THỊ THUỲ TRANG21/01/200120.1Tài chính - Ngân hàng
1611 CKK1216NGUYỄN HUỲNH THU TRANG11/06/200114.7Quản trị khách sạn
1612 CKK1227NGÔ PHAN HUYỀN TRANG18/07/200117.6Quản trị khách sạn
1613 CKK1388NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG19/03/200116.2Tài chính - Ngân hàng
1614 CKK1448NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG18/06/200121.3Công nghệ thông tin
1615 CKK1344LÊ THỊ THUỲ TRANG16/01/200125Tiếng Anh
1616 CKK1640PHẠM THỊ KIỀU TRANG01/02/200122Quản trị kinh doanh
1617 CKK1691THÁI THỊ BÍCH TRANG22/06/200124.4Quản trị kinh doanh
1618 CKK1685ĐẶNG THỊ THU TRANG30/10/200121.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
1619 CKK1724BIỆN THỊ TRANG10/02/200115.25Quản trị kinh doanh
1620 CKK1511NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG22/05/200117Kế toán
1621 CKK1770NGUYỄN THỊ THU TRANG09/01/201918QTKD Du lịch - Lữ Hành
1622 CKK1836NGUYỄN THỊ TRANG16/08/200122.5Quản trị Marketing
1623 CKK1896ĐÀM NGUYỄN THỊ THÙY TRANG15/06/200122.5Quản trị khách sạn
1624 CKK1906NGUYỄN KIM TRANG18/08/200117.3Tiếng Anh
1625 CKK0786NÔNG THỊ THÙY TRANG13/08/200124.5Tiếng Anh
1626 CKK0801TRẦN THỊ THUỲ TRANG16/07/200121.2Quản trị khách sạn
1627 CKK0797LÊ THỊ THÙY TRANG17/08/200117.7Quản trị khách sạn
1628 CKK0833NGUYỄN THỊ THU TRANG05/05/200126.1Kế toán
1629 CKK0846PHẠM THỊ HÀ TRANG26/06/1998235Quản trị kinh doanh
1630 CKK0882VÕ THỊ THÙY TRANG26/04/200121.1Quản trị khách sạn
1631 CKK0865NGUYỄN THỊ THÙY TRANG20/09/200120.2Kế toán
1632 CKK0615MAI THỊ HUYỀN TRANG09/12/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1633 CKK0616MAI THỊ THÙY TRANG30/11/200121.2Quản trị khách sạn
1634 CKK0668NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG27/09/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1635 CKK0703ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG20/04/200120.5Quản trị khách sạn
1636 CKK1108LÊ THỊ TRANG11/08/200120.7Kế toán
1637 CKK1040HÀ THỊ KIM TRANG08/04/200123.5Quản trị kinh doanh
1638 CKK1025TRƯƠNG THỊ THUỲ TRANG02/09/200122.5Quản trị khách sạn
1639 CKK1082TRẦN THỊ KIỀU TRANG17/12/2001210Kế toán
1640 CKK1073TRẦN THỊ HIỀN TRANG17/02/200119.4Quản trị kinh doanh
1641 CKK1010PHẠM BẢO TRANG07/10/200124.3Kế toán
1642 CKK1007NGUYỄN THỊ THÙY TRANG17/04/200119.9Kế toán
1643 CKK1022NGUYỄN THỊ THÙY TRANG21/11/200120.7Quản trị khách sạn
1644 CKK1020LÊ THỊ HUYỀN TRANG06/10/200121.7Tiếng Anh
1645 CKK0926LẠI THỊ THU TRANG11/02/200121.2Kế toán
1646 CKK0938NGUYỄN HỮU THÙY TRANG30/12/200119.2Kế toán
1647 CKK0892LÊ THỊ THU TRANG22/06/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1648 CKK0479PHẠM THỊ THÙY TRANG18/11/200120.5Quản trị khách sạn
1649 CKK0464HUỲNH ĐĂNHJ KIỀU TRANG10/10/200124.7Quản trị khách sạn
1650 CKK0568TRẦN NGUYỄN KIỀU TRANG26/12/200121Tiếng Anh
1651 CKK0544NGUYỄN THỊ TRANG06/09/200119.5Tiếng Anh
1652 CKK0546NGUYỄN THỊ THÙY TRANG02/04/200120.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
1653 CKK0392ĐÀO THỊ NGỌC TRANG15/09/200120.5Quản trị khách sạn
1654 CKK0422NGUYỄN THỊ TRANG03/01/200019.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1655 CKK0407LÂM THỊ Ý TRANG09/12/200121.2Tài chính - Ngân hàng
1656 CKK0402TRẦN THỊ TUYẾT TRANG11/06/200122.7Quản trị khách sạn
1657 CKK0352NGUYỄN VÕ THU TRANG07/01/200122.7Quản trị kinh doanh
1658 CKK0343LÊ VĂN QUỲNH TRANG28/09/200115Quản trị khách sạn
1659 CKK0294LÊ NGUYỄN THÙY TRANG00/01/190018.5Quản trị khách sạn
1660 CKK0321NGUYỄN THỊ THÙY TRANG23/06/200121.2Kế toán
1661 CKK0016CAO THỊ THUỲ TRANG17/11/200119.8Kế toán
1662 CKK0116PHẠM THỊ HOÀI TRANG08/02/2001238Quản trị khách sạn
1663 CKK0079LÊ THỊ HUYỀN TRANG15/04/200120.5Quản trị khách sạn
1664 CKK0209ĐỖ THỊ TRANG25/02/200121.2Kế toán
1665 CKK0250NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG22/05/200120.5Quản trị Marketing
1666 CKK0279PHẠM THỊ THU TRANG26/07/200021.2Tiếng Anh
1667 CKK0077HỒ THỊ TRẾP31/03/200119Quản trị khách sạn
1668 CKK1124NGUYỄN THỊ THANH TRI16/03/200120.5Quản trị kinh doanh
1669 CKK1900LÊ VĂN MINH TRÍ10/07/199920.9Quản trị Marketing
1670 CKK1508PHẠM ĐÌNH TRÍ10/06/200119.3Công nghệ thông tin
1671 CKK1451PHẠM MINH TRÍ10/03/200115.15Công nghệ thông tin
1672 CKK1343PHAN MINH TRÍ16/10/200120.1Quản trị khách sạn
1673 CKK1873TR?N KH?C TRI?U30/03/200117.5Tiếng Anh
1674 CKK1241ĐINH HOÀNG TRIỀU20/10/200117.1Công nghệ thông tin
1675 CKK1563HÀ XUÂN TRIỆU09/08/200112.05Công nghệ thông tin
1676 CKK1502HUỲNH THỊ KIỀU TRINH18/09/200112.5Quản trị khách sạn
1677 CKK1476NGUYỄN DUY TRINH05/02/1997180Quản trị kinh doanh
1678 CKK1641TRẦN THỊ TUYẾT TRINH22/12/200121.05Quản trị Marketing
1679 CKK1259NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH16/02/200124.9Quản trị kinh doanh
1680 CKK1215HỒ NGUYỄN TÚ TRINH23/06/200120.4Kế toán
1681 CKK1166NGUYỄN THỊ BÍCH TRINH24/07/200123.9Quản trị khách sạn
1682 CKK1428VÕ THỊ KIỀU TRINH04/10/200118.8Quản trị Marketing
1683 CKK1161NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH23/03/200218.7Quản trị kinh doanh
1684 CKK0888NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH10/06/200021.2Kế toán
1685 CKK0699PHẠM THỊ THÙY TRINH14/02/200125.5Quản trị kinh doanh
1686 CKK0667PHẠM THỊ MỸ TRINH22/10/200121.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
1687 CKK0593ĐẶNG THỊ TRINH15/04/200120.5Quản trị khách sạn
1688 CKK0634NGUYỄN THỊ THẢO TRINH07/08/200121.1Quản trị khách sạn
1689 CKK0785NGUYỄN THỊ LOAN TRINH18/04/200119.5Quản trị khách sạn
1690 CKK0763PHAN THỊ PHƯƠNG TRINH24/03/200121.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1691 CKK0083TRẦN THỊ ANH TRINH09/02/200120.5Quản trị khách sạn
1692 CKK0097ĐỖ THỊ NGỌC TRINH04/04/200120.5Công nghệ thông tin
1693 CKK0037LÊ NGỌC PHƯƠNG TRINH14/05/200115Dịch vụ pháp lý
1694 CKK0042BÙI THỊ TRINH10/07/200120.5Quản trị kinh doanh
1695 CKK0276NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH01/06/200120.5Quản trị kinh doanh
1696 CKK0243LÊ THI THU TRINH21/07/200121.2Tiếng Anh
1697 CKK0223NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH20/05/200120.5Quản trị kinh doanh
1698 CKK0188LÊ THỊ THU TRINH21/07/200121.2Quản trị kinh doanh
1699 CKK0308LÊ THỊ TRINH15/07/200120.5Quản trị khách sạn
1700 CKK0416LÊ THỊ TRINH15/06/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1701 CKK0410HÀ THỊ MAI TRINH11/06/200121Tiếng Anh
1702 CKK0548VĂN THỊ KIỀU TRINH09/10/200118.4Quản trị khách sạn
1703 CKK0507TRẦN MỘNG TRINH11/02/200120.5Quản trị khách sạn
1704 CKK1005LÊ CÔNG TRÌNH04/09/200120.8Quản trị khách sạn
1705 CKK0051NGUYỄN THỜI TRỊNH13/05/200120.5Quản trị khách sạn
1706 CKK0898NGUYỄN THỊ THÚY TRÔNG07/10/200121.1Tiếng Anh
1707 CKK1316NGÔ DUY TRỌNG16/03/200119.1Quản trị Marketing
1708 CKK1733LÊ THỊ TRÚC20/01/200121.3Quản trị kinh doanh
1709 CKK1469HUỲNH THỊ THU TRÚC22/10/200115.9Quản trị kinh doanh
1710 CKK0348ĐOÀN XUÂN TRÚC14/09/200122.7Tiếng Anh
1711 CKK1210NGUYỄN XUÁN TRUNG10/04/200116.1Công nghệ thông tin
1712 CKK1207ĐOÀN VĂN TRUNG07/04/200119.4Công nghệ thông tin
1713 CKK1969NGUYỄN VĂN TRUNG22/01/200021Quản trị kinh doanh
1714 CKK1701A TRƯƠNG20/01/200115Tiếng Anh
1715 CKK1321NGUYỄN PHI TRƯỜNG28/04/199913.4Quản trị kinh doanh
1716 CKK1922NGUYỄN TẤT TRƯỜNG21/08/200020.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1717 CKK1756PHẠM NHẬT TRƯỜNG12/12/200119.4Công nghệ thông tin
1718 CKK0335NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG01/12/200122.7Tiếng Anh
1719 CKK0316TRƯƠNG THỊ TRƯỜNG06/09/200120.7Kế toán
1720 CKK0917NGUYỄN ANH TRƯỜNG08/02/200117.3Công nghệ thông tin
1721 CKK0599HỒ TRỌNG TRƯỜNG22/04/200121.2Kế toán
1722 CKK0800VÕ THỊ MỸ TRUYỀN30/03/200121.2Quản trị kinh doanh
1723 CKK0873VÕ HỒNG TÚ01/10/199920.5Công nghệ thông tin
1724 CKK0070TRẦN THỊ CẨM TÚ01/06/200120.5Quản trị Marketing
1725 CKK0222ĐINH NGỌC HOÀN TÚ13/04/200120.5Quản trị khách sạn
1726 CKK1874HUỲNH THANH TÚ10/02/200115.85Kế toán
1727 CKK1875TRẦN LÊ CẨM TÚ25/12/200123Tiếng Anh
1728 CKK1370TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ30/12/200122.6Tiếng Anh
1729 CKK1539NGUYỄN ĐẠT TÚ01/09/200121.9Công nghệ thông tin
1730 CKK1658TÔ MAI VĂN TỨ04/02/200118.4Quản trị kinh doanh
1731 CKK1876LÊ THỊ THANH TỰ09/04/200120.6Kế toán
1732 CKK1549NHAN MINH TUÂN04/06/200118.5Công nghệ thông tin
1733 CKK1352NGUYỄN ANH TUẤN03/08/200115.9Quản trị kinh doanh
1734 CKK1328ĐỖ THỊ NGỌC TUẤN05/05/200124.4Quản trị Marketing
1735 CKK1326ĐỖ THỊ NGỌC TUẤN05/05/200124.4Quản trị Marketing
1736 CKK1790ĐINH QUANG TUẤN16/04/200113.3Quản trị khách sạn
1737 CKK1929NGUYỄN HUY TUẤN11/09/200114.4Tiếng Anh
1738 CKK0197HUỲNH VĂN TUẤN08/07/200120.5Tiếng Anh
1739 CKK0195NGUYỄN PHƯƠNG TUẤN10/09/200114.8Quản trị khách sạn
1740 CKK0426HOÀNG ĐÌNH TUẤN17/04/200019.4Quản trị kinh doanh
1741 CKK0784TRẦN QUỐC TUẤN21/12/200121.2Tài chính - Ngân hàng
1742 CKK0732TÔ NHẬT TUẤN16/08/199922Quản trị khách sạn
1743 CKK1030NGUYỄN MINH TUỆ12/12/200122.8Kế toán
1744 CKK0408LÝ VĂN TÙNG13/03/199917.3Công nghệ thông tin
1745 CKK1714NGUYỄN QUANG TÙNG31/08/199724.9Công nghệ thông tin
1746 CKK1912NGÔ VIẾT MẠNH TƯỜNG08/12/200120.5Quản trị kinh doanh
1747 CKK0292TRẦN THỊ KIM TUYẾN02/01/200120.5Quản trị khách sạn
1748 CKK0320PHẠM BÙI THU TUYỀN21/08/200021.8Kế toán
1749 CKK0001NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN17/06/200120.5Quản trị khách sạn
1750 CKK1015TĂNG NGỌC TUYỀN20/04/200120.7Tiếng Anh
1751 CKK0656TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN12/11/200121.2Quản trị Marketing
1752 CKK0711TRẦN THANH TUYỀN28/05/200120Quản trị khách sạn
1753 CKK1888TRẦN THỊ THANH TUYỀN04/01/200124.2Tiếng Anh
1754 CKK1659NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN10/07/200117.65Tài chính - Ngân hàng
1755 CKK1350VÕ THỊ BÍCH TUYỀN05/11/200122.9Quản trị kinh doanh
1756 CKK1246NGUYỄN THANH TUYỀN04/11/200116.7Quản trị khách sạn
1757 CKK0060ĐỖ PHAN NGUYỄN TUYỂN20/10/200122Công nghệ thông tin
1758 CKK0318TRẦN MỸ TUYẾT11/08/200020.5Quản trị khách sạn
1759 CKK0305VÕ THỊ TUYẾT04/10/200121.2Kế toán
1760 CKK0592CÙ THỊ TUYẾT23/06/200121.8Quản trị khách sạn
1761 CKK0742PHẠM THỊ TUYẾT27/11/200120.2Quản trị khách sạn
1762 CKK0860PHAN THỊ TUYẾT15/07/200121.2Tiếng Anh
1763 CKK1080NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT02/04/200120.2Quản trị khách sạn
1764 CKK1167PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT29/04/200012.9Quản trị khách sạn
1765 CKK1349NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT17/01/200125.2Quản trị kinh doanh
1766 CKK1593PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT28/08/200119.6Quản trị kinh doanh
1767 CKK1540PHẠM THỊ TUYẾT27/11/200120.3Quản trị khách sạn
1768 CKK1800ĐỖ THỊ THANH TUYẾT11/01/200020.6Kế toán
1769 CKK1877TRẦN THỊ BÍCH TUYẾT12/11/200121.3Tài chính - Ngân hàng
1770 CKK1784VĂN THỊ BÍCH TY16/06/200119.65Quản trị khách sạn
1771 CKK1231VĂN TÝ12/10/200122.5Dịch vụ pháp lý
1772 CKK1660NGUYỄN XUÂN TÂN TỴ25/04/200123.8Kế toán
1773 CKK0235A TYS22/04/200020.5Quản trị khách sạn
1774 CKK0384RLAN H' UK03/05/200121.2Quản trị kinh doanh
1775 CKK1372NGUYỄN THỊ TRÚC UY28/04/200118.5Quản trị khách sạn
1776 CKK1427NGUYỄN PHẠM TỐ UYÊN09/07/200119.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
1777 CKK1225HOÀNG THỊ THU UYÊN03/04/200117Quản trị khách sạn
1778 CKK1226HOÀNG THỊ THU UYÊN03/04/200117Quản trị khách sạn
1779 CKK1642NGUYỄN LÊ HOÀNG UYÊN29/06/200113.6Quản trị khách sạn
1780 CKK1602LƯU THỊ TỐ UYÊN07/05/200122.6Quản trị khách sạn
1781 CKK1694TRẦN THỊ KIM UYÊN06/11/200122.2Kế toán
1782 CKK1700TRẦN THỊ THU UYÊN09/03/200123Kế toán
1783 CKK1878ĐINH THỊ THU UYÊN01/04/200116.8Tiếng Anh
1784 CKK1879VÕ THỊ KIM UYÊN28/10/200119.5Quản trị khách sạn
1785 CKK1837LÊ THÁI XUÂN UYÊN11/11/200119.1Quản trị khách sạn
1786 CKK0519NGUYỄN THỊ TRÂM UYÊN15/02/200019.1Quản trị khách sạn
1787 CKK0248NGUYỄN THỊ THU UYÊN31/12/200120.5Quản trị Marketing
1788 CKK0189LÊ THỊ THU UYÊN04/06/200120.5Quản trị khách sạn
1789 CKK0036TRẦN THỊ TÚ UYÊN06/09/200120.5Tiếng Anh
1790 CKK0118Y THẢO PHƯƠNG UYÊN27/03/200120.5Quản trị kinh doanh
1791 CKK0130NGUYỄN LÊ PHƯƠNG UYÊN17/11/200120.5Quản trị khách sạn
1792 CKK1028NGÔ HẠNH UYÊN08/02/200121.3Tiếng Anh
1793 CKK0994DƯƠNG NHẬT UYÊN04/09/200120.9Kế toán
1794 CKK0990NGUYỄN THU UYÊN12/09/200122.3Quản trị kinh doanh
1795 CKK0856TRẦN MỸ UYÊN26/01/200023.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
1796 CKK0795NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN23/04/200020.4Quản trị khách sạn
1797 CKK0635NGUYỄN THỊ THU UYÊN27/12/199921.7Quản trị khách sạn
1798 CKK0693PHAN THỊ THU UYÊN20/10/200021.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1799 CKK1773ĐOÀN THỊ PHƯƠNG UYỄN14/09/200018QTKD Du lịch - Lữ Hành
1800 CKK0282VIÊN THỊ VAN05/02/200120.5Quản trị khách sạn
1801 CKK0006HOÀNG THỊ THẢO VÂN02/04/200122.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1802 CKK0062DOÃN THỊ TƯỜNG VÂN27/08/200120.5Tiếng Anh
1803 CKK0560NGÔ ĐẶNG KIỀU VÂN20/09/200120.5Quản trị khách sạn
1804 CKK0509PHẠM THỊ VÂN06/10/200121.2Quản trị kinh doanh
1805 CKK0503HUỲNH THỊ ÁI VÂN04/04/200120Kế toán
1806 CKK0480NGUYỄN THỊ VÂN19/07/200120.5Kế toán
1807 CKK0367NGUYỄN THÚY VÂN23/05/200121.2Kế toán
1808 CKK0680PHẠM THỊ THẢO VÂN27/03/200119.2QTKD Du lịch - Lữ Hành
1809 CKK0885NGUYỄN THỊ THẢO VÂN06/12/200121.6QTKD Du lịch - Lữ Hành
1810 CKK1084HỒ THỊ CẨM VÂN15/06/200119.5Kế toán
1811 CKK1066MAI BẢO VÂN02/02/200122.7Quản trị khách sạn
1812 CKK1145PHAN THỊ CAO VÂN03/01/200122.5Quản trị khách sạn
1813 CKK1794CHẾ THỊ THANH VÂN19/11/200120.3Kế toán
1814 CKK1970NGUYỄN THỊ ÁI VÂN19/05/200123.6Quản trị kinh doanh
1815 CKK1224PHẦN THỊ HỒNG VÂN21/02/200116.75Tiếng Anh
1816 CKK1287HỒ THỊ THU VÂN08/09/200115.75Kế toán
1817 CKK1371NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN10/03/200117QTKD Du lịch - Lữ Hành
1818 CKK1342LÊ THỊ THANH VÂN26/03/200120.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1819 CKK0725CAO HUỆ VĂN08/08/200121.2Kế toán
1820 CKK1707NGUYỄN THỊ MỸ VÀNG06/07/200123.5Tiếng Anh
1821 CKK1643NGUYÊN THỊ HỒNG VI10/01/200124.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
1822 CKK1611NGÔ THỊ YẾN VI12/03/200119.2Quản trị khách sạn
1823 CKK1473NGUYỄN LÊ NHẬT VI04/11/200017.5Quản trị Marketing
1824 CKK1493BÙI YẾN VI25/05/200017.3QTKD Du lịch - Lữ Hành
1825 CKK1365PHAN THỊ THANH VI01/06/200119.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1826 CKK0638NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI26/02/200119.3Quản trị khách sạn
1827 CKK0639PHẠM HỒNG VI15/01/200121.2Kế toán
1828 CKK0640PHẠM HỒNG VI15/01/200121.2Kế toán
1829 CKK0648TRẦN THỊ HỒ VI04/04/200120.4QTKD Du lịch - Lữ Hành
1830 CKK0770TRƯƠNG THỊ CẨM VI18/11/200120Quản trị kinh doanh
1831 CKK1144NGUYỄN HOÀNG THÚY VI08/08/200120Quản trị khách sạn
1832 CKK1149HÀ THỊ TƯỜNG VI08/06/200119.7Quản trị khách sạn
1833 CKK0890NGUYỄN THỊ ÁNH VI05/08/200119QTKD Du lịch - Lữ Hành
1834 CKK0936TRÌNH ĐOÀN HẠ VI10/10/200114.6Công nghệ thông tin
1835 CKK0954LÊ THỊ TƯỜNG VI13/04/200119.5Kế toán
1836 CKK0404BÙI THỊ KHÁNH VI29/05/200120Quản trị khách sạn
1837 CKK0484TRẦN THỊ TƯỜNG VI07/03/200118.2Quản trị khách sạn
1838 CKK0050BÙI THỊ MỸ VI10/08/200120.5Kế toán
1839 CKK0135PHAN THỊ THÚY VI05/04/200117.5Quản trị khách sạn
1840 CKK0107NGÔ THÚY VI28/10/200120.5Quản trị khách sạn
1841 CKK0263LÊ THỊ THUỲ VI22/09/200017.2Kế toán
1842 CKK0230VÕ THỊ HỒNG VI11/03/200120.5Quản trị khách sạn
1843 CKK0191ĐẶNG THỊ THẢO VI17/12/2000120.5Quản trị khách sạn
1844 CKK0187ĐÀO THỊ LAN VI15/03/200120.5Quản trị Marketing
1845 CKK1178NGUYỄN HỒ CẨM VIÊN12/04/200118.2Quản trị Marketing
1846 CKK1541ĐOÀN PHÚ VIỆT10/10/200121.3Công nghệ thông tin
1847 CKK1880NGÔ THỊ VIN02/10/200121.3Quản trị kinh doanh
1848 CKK1598LÊ TÔN VINH24/04/200118QTKD Du lịch - Lữ Hành
1849 CKK1399VÕ VĂN VINH12/04/200121.2Công nghệ thông tin
1850 CKK0076NGUYỄN VINH28/03/200020.5Quản trị Marketing
1851 CKK1140NGUYỄN THÀNH VINH20/08/200119.1Quản trị kinh doanh
1852 CKK1153NGUYỄN KHÁNH VINH24/12/200121.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1853 CKK0722ĐẶNG CÔNG VINH25/05/200117.5Kế toán
1854 CKK0704BÙI ĐỨC VĨNH20/01/200121.2Tiếng Anh
1855 CKK0739PHẠM TẤN VĨNH12/10/199518Quản trị kinh doanh
1856 CKK0853LÝ NGỌC VĨNH27/07/200123Quản trị khách sạn
1857 CKK1109TRÀ NGỌC VŨ06/03/200115.35Quản trị khách sạn
1858 CKK0953DƯƠNG NGỌC VŨ20/07/200122.4Công nghệ thông tin
1859 CKK0453PHẠM NGỌC VŨ28/03/200120.7Dịch vụ pháp lý
1860 CKK0535VÕ VĂN VŨ11/10/200118.8Quản trị khách sạn
1861 CKK0541PHAN HOÀI VŨ20/10/200121.3Quản trị khách sạn
1862 CKK0374VÕ THỊ LÂM VŨ01/01/199921.2Quản trị kinh doanh
1863 CKK1356TRÌNH VĂN VŨ29/03/200122.6Quản trị khách sạn
1864 CKK1263ĐOÀN NGỌC ANH VŨ13/08/200120.8QTKD Du lịch - Lữ Hành
1865 CKK1542NGUYỄN QUANG VŨ26/11/200021.8Công nghệ thông tin
1866 CKK1881LÊ THANH VŨ27/12/200111.75Quản trị khách sạn
1867 CKK1543TRẦN THỊ VUI14/04/200120.9Quản trị khách sạn
1868 CKK1036TRẦN THỊ VUI14/04/200120.9Quản trị khách sạn
1869 CKK0493LÊ HOÀNG VƯƠNG17/11/200121.2Quản trị khách sạn
1870 CKK1544HUỲNH THỊ THÚY VƯƠNG01/03/200121.9Quản trị khách sạn
1871 CKK1466TRẦN ĐÌNH VƯƠNG21/04/200111.45Quản trị khách sạn
1872 CKK1182A VƯƠNG6_9_200019.4Công nghệ thông tin
1873 CKK1185TRẦN THỊ THẢO VY09/06/200121.5Kế toán
1874 CKK1172NGUYỄN ĐẶNG TƯỜNG VY29/10/200120.7QTKD Du lịch - Lữ Hành
1875 CKK1244PHẠM THỊ THANH VY05/12/200116.9QTKD Du lịch - Lữ Hành
1876 CKK1323TRẦN THỊ THẢO VY04/07/200119.8Tiếng Anh
1877 CKK1408LƯU THỊ TƯỜNG VY10/12/200120.7Tiếng Anh
1878 CKK1589HUỲNH THỊ HÀNG VY10/04/200117.2Quản trị kinh doanh
1879 CKK1680LÊ NGUYỄN PHƯƠNG VY09/10/200118.6Tiếng Anh
1880 CKK1820NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY16/11/200123.5Tiếng Anh
1881 CKK1921PHAN THỊ THUÝ VY24/11/200020.5Quản trị khách sạn
1882 CKK0475NGUYỄN THỊ NGỌC VY23/06/200120.6Tiếng Anh
1883 CKK0471PHẠM THỊ HOÀI VY21/06/200120.5Kế toán
1884 CKK0513NGUYỄN HỮU KIỀU VY10/10/200123.4Tiếng Anh
1885 CKK0049LÊ THẢO VY09/03/200120.5Quản trị khách sạn
1886 CKK0164ĐẶNG THỊ ÁI VY01/11/200120.5Quản trị Marketing
1887 CKK0154TIÊU BẢO VY25/11/200022.9Quản trị khách sạn
1888 CKK1151LÊ THỊ TƯỜNG VY19/05/200121.5Tiếng Anh
1889 CKK1165BÙI THỊ TƯỜNG VY03/07/200117.9Quản trị khách sạn
1890 CKK1163NGUYỄN THỊ MY VY01/01/200120Kế toán
1891 CKK0997NGUYỄN THỊ HUYỀN VY20/06/200121QTKD Du lịch - Lữ Hành
1892 CKK0849NGUYỄN THỊ GIA VY24/10/200123.9Tiếng Anh
1893 CKK0754LÊ THỊ TƯỜNG VY24/07/200117.7Quản trị kinh doanh
1894 CKK0755NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY10/03/200118.1Quản trị khách sạn
1895 CKK0775PHAN THỊ HOÀI VY01/12/200121.1Tiếng Anh
1896 CKK0695ĐỖ THỊ HỒNG VY13/04/200123.2Tiếng Anh
1897 CKK0653TRẦN THI TƯỜNG VY31/12/200119.8Kế toán
1898 CKK0622NGUYỄN THỊ CẦM VỸ26/05/200120.9Tiếng Anh
1899 CKK0585BÙI NHẬT VỸ15/06/200018.2Kế toán
1900 CKK1026TRẦN MINH VỸ08/10/200118.3Quản trị khách sạn
1901 CKK1938TRẦN VĂN VỸ12/04/200120.1Quản trị khách sạn
1902 CKK1547DƯƠNG THỊ YẾN VỸ17/10/200118.5Quản trị khách sạn
1903 CKK0071LÊ THỊ XIU22/02/200117Quản trị khách sạn
1904 CKK0247NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM XÓI13/05/200120.5Quản trị khách sạn
1905 CKK0534NGUYỄN THỊ THANH XUÂN23/12/200119.4Kế toán
1906 CKK0432TRẦN THỊ HÀ XUÂN06/06/200121.1Quản trị khách sạn
1907 CKK0289LÊ THỊ XUÂN26/04/200121.2Kế toán
1908 CKK0323NGUYỄN THỊ XUÂN27/01/200121.4Quản trị kinh doanh
1909 CKK1890NGUYỄN THỊ DIỆU XUÂN26/06/200121.1Quản trị khách sạn
1910 CKK0111TRẦN THỊ XÙNG11/07/200119.5Quản trị khách sạn
1911 CKK1338NGUYỄN DẠ HÀ XUYÊN05/09/200118.1Quản trị khách sạn
1912 CKK1315NGUYỄN LÊ NHẬT Ý26/09/200122.7Tiếng Anh
1913 CKK1186HOÀNG LÊ THỊ NHƯ Ý16/05/200120.4Kế toán
1914 CKK1475PHAN THỊ NHƯ Ý14/12/200020.5Quản trị kinh doanh
1915 CKK1545HUỲNH THỊ NHƯ Ý07/05/200121.1Quản trị khách sạn
1916 CKK1546NGUYỄN THỊ NHƯ Ý04/02/200120.5Quản trị Marketing
1917 CKK1887NGÔ THỊ NHƯ Ý19/11/200118.2Quản trị kinh doanh
1918 CKK0009ĐẶNG THỊ THU Ý09/10/200125Quản trị khách sạn
1919 CKK0024VÕ THỊ NHƯ Ý22/07/200120.5Quản trị khách sạn
1920 CKK0417HUỲNH HỒ Ý06/03/200117.9Công nghệ thông tin
1921 CKK0866VĂN THỊ NHƯ Ý24/07/200119Quản trị khách sạn
1922 CKK1091WY HY BUÔN YĂ16/07/200123.6Quản trị Marketing
1923 CKK0301DƯƠNG THỊ TÚ YÊN20/04/1999228Kế toán
1924 CKK0512NÔNG THỊ BÌNH YÊN27/03/200123.4Tài chính - Ngân hàng
1925 CKK1487NGUYỄN THỊ THANH YÊN07/10/200123.7Quản trị khách sạn
1926 CKK1573ĐỖ THỊ HẢI YẾN12/08/199920.5QTKD Du lịch - Lữ Hành
1927 CKK1739PHAN THỊ HẢI YẾN16/09/200119Quản trị khách sạn
1928 CKK1202ĐẶNG THỊ HATU YẾN02/10/200115.2Quản trị khách sạn
1929 CKK1333TRƯƠNG THỊ THI YẾN19/12/200118.25Quản trị khách sạn
1930 CKK1420LÊ HỒNG YẾN26/09/200123.7Tiếng Anh
1931 CKK1844NGÔ THỊ HOÀNG YẾN02/07/200120.2Quản trị Marketing
1932 CKK1882HỒ THỊ THANH YẾN24/01/200118Tiếng Anh
1933 CKK1932ĐẶNG THỊ HẢI YẾN14/12/200122.8Quản trị khách sạn
1934 CKK1972PLONG KIM YẾN02/10/200117.6Kế toán
1935 CKK0449TRẦN THỊ YẾN06/03/200122.5Quản trị khách sạn
1936 CKK0482VÕ HOÀNG YẾN10/03/200123.1Quản trị kinh doanh
1937 CKK1037TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN19/06/200122.1Kế toán
1938 CKK1044LÊ DIỆU YẾN20/02/200121.4Quản trị kinh doanh
1939 CKK1106BÙI TRẦN HẢI YẾN14/12/200121.5Quản trị khách sạn
1940 CKK0952NGÔ THỊ YẾN17/07/200122Kế toán
1941 CKK0748NGUYỄN THỊ HẢI YẾN26/06/200122.7Quản trị khách sạn
1942 CKK0805NGUYỄN THỊ YẾN10/10/200122.5Quản trị Marketing
1943 CKK0807TRẦN THỊ YẾN17/04/200121.6Kế toán
1944 CKK0809TRẦN THỊ YẾN17/04/200121.6Kế toán
1945 CKK1766NGUYỄN THỊ NGỌC YẾNV15/02/200118Quản trị kinh doanh
1946 CKK1088 Y-TINH20/07/200120.4QTKD Du lịch - Lữ Hành